قابل توجه معرفی شدگان به مرحله ارزیابی تکمیلی یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور

ضمن تبریک و آرزوی موفیقت برای کلیه داوطلبان، بدینوسیله به اطلاع می رساند: بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده مرحله ارزیابی تکمیلی برای معرفی شدگان این اداره کل طبق جدول پیوست جهت انجام مرحله ارزیابی تکمیلی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت که در کارنامه صادره از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی معرفی گردیده اند ، دعوت بعمل خواهد آورد.

تاریخ

شهرستان

نام

نام خانوادگی

شغل

محل شغل محل

سهمیه

شنبه

۱۴۰۳/۰۳/۲۶

دامغان

مهدی

شاملو

کارشناس امور بهزیستی(۲)

نمایندگی خدمات بهزیستی بخش  امیریه

آزاد

دامغان

فاطمه

جوادی نژاد

کارشناس امور بهزیستی(۲)

نمایندگی خدمات بهزیستی بخش  امیریه

آزاد

دامغان

عارفه

محتشمی

کارشناس امور بهزیستی(۲)

نمایندگی خدمات بهزیستی بخش  امیریه

آزاد

سه شنبه

۱۴۰۳/۰۳/۲۹

سمنان

فاطمه

علمی

کارشناس امور بهزیستی(۱)(کد ۱۱)

مرکز اورژانس خدمات اجتماعی

۲۵درصد

سمنان

اکرم

فدائی زاده

کارشناس امور بهزیستی(۱)(کد ۱۱)

مرکز اورژانس خدمات اجتماعی

آزاد

سمنان

سکینه

براتی

کارشناس امور بهزیستی(۱)(کد ۱۱)

مرکز اورژانس خدمات اجتماعی

آزاد

سمنان

فاطمه

زهیری

کارشناس امور بهزیستی(۱)(کد ۱۱)

مرکز اورژانس خدمات اجتماعی

آزاد

سمنان

نرجس

پهلوان

کارشناس امور بهزیستی(۱)(کد ۱۱)

مرکز اورژانس خدمات اجتماعی

آزاد

سمنان

فهیمه

خیرآبادی

کارشناس امور بهزیستی(۱)(کد ۱۱)

مرکز اورژانس خدمات اجتماعی

آزاد

سمنان

حمید

ناهیدی

کارشناس امور بهزیستی(۱)(کد ۱۱)

مرکز اورژانس خدمات اجتماعی

آزاد

کد خبر 109805

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد