آگهی ابلاغ مراجعه خانم زهرا محمدی کارمند ستاد مرکزی به نیروی انسانی سازمان بهزیستی کشور برای دریافت رأی قابل پژوهش

به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم زهرا محمدی کارمند ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور ابلاغ می گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت رأی قابل پژوهش خود به شماره 1843 مورخ 10/12/98 به اداره کل نیروی انسانی سازمان بهزیستی کشور به آدرس: تهران، ضلع شمالی پارک شهر، خیابان شهید دکتر فیاض بخش، سازمان بهزیستی کشور، اداره کل نیروی انسانی مراجعه نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت در پایان مهلت مقرر در خصوص اجرای رأی صادره اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

کد خبر 14714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد