ابلاغ بخشنامه«ملاحظات موج دوم کووید۱۹ در شیرخوارگاه ها و خانه های کودکان و نوجوانان»

بخشنامه« ملاحظات موج دوم کووید ۱۹ در شیرخوارگاه و خانه های کودکان و نوجوانان» از سوی کمیته پیشگیری از بیماری های واگیر سازمان بهزیستی کشور به مدیران کل بهزیستی استانها در سراسر کشور،ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل،متن بخشنامه به این شرح است:

به منظور تأمین سلامت فرزندان تحت مراقبت در شیرخوارگاهها و خانه های کودکان و نوجوانان و کارکنان شاغل در این مراکز، ملاحظات موج دوم کووید ۱۹ در شیرخوارگاه و خانه های کودکان و نوجوانان به شرح ذیل جهت استحضار و امر به ابلاغ  و اجرا در مراکز تابعه حوزه شبه خانواده استان ایفاد می گردد:

۱ -در راسـتای وظایف کمیته پیشـگیری از بیماریهای واگیر استان و در تصـمیمات و هماهنگی هایی که مربوط به حوزه شبه خانواده و شیرخوارگاههای استان می باشد حضور معاون محترم امور اجتماعی استان و کارشناسان مربوطه جهت تاکید بر امور ذیل، ضمن مستندسازی اقدامات ضروری است:

الف-حضورپزشک ویا پرستار درتمامی جلسات فوق الزامی است.

ب- یادآوری مجدد و در صورت نیاز بازآموزی لازم جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی ابلاغی به کلیه نیروهای انسانی شاغل در شیرخوارگاه و خانه های شبانه روزی فرزندان ضروری است.

ج-نحوه همکاری نیروهای داوطلب با شـیرخوارگاه توسط کمیته فوق و بنابر نیاز هر شیرخوارگاه و توانمندی و تخصص فرد داوطلب تعیین شود. همچنین نیروهـای داوطلب نسـبت به اصـل محرمـانگی و رازداری در خصوص موارد شـیرخوارگاه و خانه ها متعهد گردند.

د- علاوه بر تب سنجی، کنترل علایم کارکنان شیرخوارگاه و فرزندان هر روزه توسط فرد مشخصی صورت پذیرفته و ثبت شود.

ه- در صورت لزوم به انجام غربالگری کارکنان و فرزندان، این امر با هماهنگی مراکز بهداشتی انجام شود.

و- به اجرای پروتکلهای خرید برای شیرخوارگاهها و خانه ها که قبلا ابلاغ گردیده است، تأکید شود.

ز- نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های ابلاغی در خصوص کنترل وپیشگیری از بیماری کووید۱۹

ح- پیش بینی نیروهای جایگزین در صورت همه گیری بیماری در مراکز یا ترک خدمت کارکنان به هر دلیل

۲ -در صورت ابتلای پرسنل شاغل در شیرخوارگاه و نیاز به جایگزینی نیرو، از کارشناسان شاغل در حوزه شبه خانواده استان و شهرستانها، نیروهای معرفی شده از سوی مؤسسات خیریه دارای خانه و نیروهای داوطلب همکاری که قبلا صلاحیت آنان مورد تأیید قرارگرفته است، در شیرخوارگاهها استفاده شود.

۳ -در صورت نیاز به استفاده از خدمات نیروهای داوطلب جدید، بررسی شرایط فردی و صلاحیتهای آنان به فوریت و در کمیتـه فـوق الـذکر (بـا حضـور نماینـدگان حراسـت و گزینش اسـتان) انجـام شـود و در کمـترین زمـان ممکن تأییـدیه بکارگیری  داوطلبان واجد شرایط صادر شود.

۴ -مؤکدًا در شیرخوارگاه و خانه های شبانه روزی فرزندان، اتاق رختکن طبق بخشنامه های ارسالی توسط کمیته پیشگیری از بیماریهی  واگیر ستاد در قسمت ورودی ساختمان در نظر گرفته شود تا از انتشار احتمالی ویروس پیشگیری گردد.

۵ -در صورت وجود شرایط اضطراری، امکان استفاده از نیروهایی که نتایج تست PCR کووید۱۹ آنان مثبت بوده اما فاقد علامت هستند برای مراقبت ازکودکان کووید مثبت مقیم شیرخوارگاه فراهم گردد.

۶-به اختصاص فضایی جهت اتاق قرنطینه، ایزوله و نقاهتگاه در شـیرخوارگاه ها تأکید شده، ترجیحا نیروهای این بخشها در بخشهای دیگر جابه جا نشوند.

۷ -ورود و خروج افراد متفرقه به شیرخوارگاه ها و خانه های فرزندان اکیدا ممنوع است.

۸-در وضـعیت هشدار و قرمز، ورود و خروج فرزندان به خانه ها صـرفاٌ در موارد بسـیار ضـروری صورت پذیرد تا از احتمال انتشار ویروس در خانه ها و ابتلای فرزندان مقیم و پرسنل شاغل پیشگیری گردد.

۹ -مجموعه ای کامل و به روز از بخشنامه های مرتبط باکنترل بیماری کوویـد۱۹ که توسط کمیته پیشگیری از بیماریهای واگیر ستاد کشور ابلاغ گردیده است تهیه و در اختیار مدیر وکارکنان مرتبط در شیرخوارگاه و خانه ها قرارگیرد.

۱۰-در صورت ابتلای کارکنان و یا فرزنـدان ضـمن اقدامات فوری، موارد در سامانه های مرتبط اطلاع رسانی سازمان ثبت گردد.

حسن اجرای موارد فوق بر عهده مدیر کل محترم استان است.

کد خبر 20666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد