بخشنامه های کمیته پیشگیری از بیماریهای واگیردار سازمان بهزیستی کشور در خصوص بیماری ویروس کرونا

سازمان بهزیستی کشور جهت پیشگیری از شیوع کرونا در مراکز خود از تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ (حدود یک ماه پیش از اعلام وجود ویروس کرونا در کشور) بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی را برای جلوگیری از ابتلای افراد مستقر در مراکز تحت پوشش خود تهیه و ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، بخشی از این بخشنامه ها به شرح زیر است:

۱- دستور العمل مراقبت، تشخیص و درمان کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ (۹۸/۱۱/۵)

۲- دستورالعمل و بخشنامه مراقبت بیماری کووید ۱۹ (۹۸/۱۱/۲۷)

۳- ویژه مراکز شبانه روزی توانبخشی، خانه های کوچک و خانه های گروهی(۹۸/۱۲/۳)

۴- ویژه مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی (۹۸/۱۲/۳)

۵- بخشنامه مراقبت کووید ۱۹در مراکز ارائه خدمات مددکاری و سی. بی. آر(۹۸/۱۲/۳)

۶- اقدامات لازم در کمیسیون های پزشکی توانبخشی(۹۸/۱۲/۳)

۷- ویژه شیرخوارگاه ها(۹۸/۱۲/۴)

۸- ویژه کارکنان (۹۸/۱۲/۴)

۹- ویژه خانه های کودکان و نوجوانان (۹۸/۱۲/۴)

۱۰- ویژه مراکز امور آسیب دیدگان و اورژانس اجتماعی (۹۸/۱۲/۴)

۱۱- ویژه مهدهای کودک (۹۸/۱۲/۴)

۱۲- ویژه کلینیک های مددکاری(۹۸/۱۲/۴)

۱۳- منع حضور کارکنان دارای بیماری های زمینه ای در سازمان(۹۸/۱۲/۶)

۱۴- ملغی شدن پذیرش اردوگاه ها (۹۸/۱۲/۶)

۱۵- انتصاب مدیران کل استانی به عنوان رییس کمیته پیشگیری از بیماری های واگیر استان(۹۸/۱۲/۷)

۱۶- بخشنامه ممنوع کردن ملاقات ها(۹۸/۱۲/۷)

۱۷- تجهیز مراکز شبانه روزی سالمندان به دستگاه پالس اکسیمتری(۹۸/۱۲/۷)

۱۸- ممنوعیت مصرف غذاهای آماده(۹۸/۱۲/۱۰)

۱۹- مدیریت نحوه حضور کارکنان دولت(۹۸/۱۲/۱۰)

۲۰- تاکید بر لزوم حضور پزشک و کادر پرستاری در مراکز شبانه روزی(۹۸/۱۲/۱۰)

۲۱- بخشنامه بازدید از مراکز(۹۸/۱۲/۱۱)

۲۲- بخشنامه و دستورالعمل پیشگیری و مراقبت کووید۱۹ویژه بنیاد فرزانگان(۹۸/۱۲/۱۲)

۲۳- درخواست تامین اقلام بهداشتی از استان ها(۹۸/۱۲/۱۲)

۲۴- تهیه ترمومتر دیجیتالی برای شیرخوارگاه ها(۹۸/۱۲/۱۲)

۲۵- ویژه مراکز مشاوره و  خدمات روان شناختی غیر دولتی(۹۸/۱۲/۱۳)

۲۶- بخشنامه چگونگی ارائه خدمات مددکاری cbr    t، طرحهای مددکاری(۹۸/۱۲/۱۳)

۲۷- بخشنامه ستاداقامه نماز کشور در خصوص تعلیق موقت اقامه نماز جماعات در دستگاه های اجرایی(۹۸/۱۲/۱۳)

۲۸- لزوم پرداخت حقوق، مزایا و بیمه کارکنان مراکز توانبخشی روزانه، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی در ایام تعطیلی(۹۸/۱۲/۱۳)

۲۹- لزوم پرداخت حقوق، مزایا و بیمه کارکنان مراکز شبانه روزی توانبخشی، ارائه خدمات توانبخشی در منزل و مراقبت در منزل(۹۸/۱۲/۱۴)

۳۰- ایجاد کمپین و استفاده از ظرفیت کارگاه ها برای تولید ماسک(۹۸/۱۲/۱۷)

۳۱- شهریه مهدهای کودک در ایام تعطیلی ناشی از بیماری کرونا ویروس(۹۸/۱۲/۱۷)

۳۲- برپایی دوره آموزشی مجازی در خصوص پیشگیری و مراقبت کووید ۱۹ برای تمامی پرسنل بهزیستی(۹۸/۱۲/۱۷)

۳۳- الزام ثبت اطلاعات توانخواهان و خانواده های تحت پوشش و کارکنان مراکز توانبخشی در سامانه خود ارزیابی کرونا(۹۸/۱۲/۱۹)

۳۴- راه اندازی پویش صیانت از سلامت مددجویان مقیم مراکز سازمان(۹۸/۱۲/۱۹)

۳۵- بخشنامه دوم خانه های کودکان و نوجوانان(۹۸/۱۲/۱۹)

۳۶- کشیک ایام نوروزی(۹۸/۱۲/۲۰)

۳۷- لزوم رعایت موازین استاندارد وسایل بهداشتی خریداری شده و اهدایی(۹۸/۱۲/۲۱)

۳۸- نسخه نهایی چک لیست خود ارزیابی مراکز کرونا(۹۹/۱/۲۳)

۳۹- نحوه صدور مجوز ملاقات، اردو و مرخصی برای فرزندان تحت مراقبت در خانه های شبانه روزی(۹۸/۱۲/۲۴)

۴۰- برنامه ریزی ایام تعطیلات نوروزی(۹۸/۱۲/۲۷)

۴۱- نحوه مرخصی فرزندان تحت سرپرستی(۹۸/۱۲/۲۷)

۴۲- تفاهم نامه با بسیج اصناف جهت تهیه ماسک بهداشتی(۹۸/۱۲/۲۸)

۴۳- همکاری معاونت بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا در مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی(۹۹/۱/۵)

۴۴- اعلام آمار روزانه موارد مشکوک به بیماری کرونا به معاونت بهداشت استان(۹۹/۱/۹)

۴۶- اعلام شیوه های جلب مشارکت های مردمی در ماه مبارک رمضان(۹۹/۱/۲۰)

۴۷- برنامه ریزی اجرای فعالیت ها در شرایط بیماری کرونا(۹۹/۱/۲۳)

۴۸- تعیین تکلیف مراکز مشاوره و طلاق(۹۹/۱/۲۴)

۴۹- فاصله گذاری هوشمند(۹۹/۱/۲۴)

۵۰- شیوه نامه دور نخست کودک قهرمان من(۹۹/۱/۲۴)

۵۱- گزارش مرکز تحقیقات پیو در خصوص ترامپ و ایالات متحده(۹۹/۱/۲۴)

۵۲- پاسخ به مسئولیت اجتماعی شرکتی(۹۹/۱/۲۴)

پیوست

۵۳- ارسال خلاصه رهنمود بهداشت جهانی(۹۹/۱/۲۴)

۵۴- پیگیری های سازمان در حوزه مهدهای کودک در روزهای تعطیل ناشی از کرونا(۹۹/۱/۲۴)

۵۵- برگزاری دوره بهداشت محیط کار(ستاد) (۹۹/۱/۲۵)

۵۶-نحوه بازگشایی مراکز روزانه معاونت امور اجتماعی(۹۹/۲/۱۰)

۵۷-شرایط بازگشایی و فعالیت مراکز روزانه توانبخشی، حرفه آموزی، کارگاه های تولیدی-حمایتی و...(۹۹/۲/۱۰)

۵۸-بازگشایی مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی(۹۹/۲/۱۶)

۵۹-نحوه شروع مجدد غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران(۹۹/۲/۱۶)

۶۰-راهنمای کنترل محیطی مراکز نگهداری سالمندان(۹۹/۲/۲۷)

۶۱-بخشنامه ورود و خروج فرزندان تحت مراقبت در خانه های شبه خانواده(۹۹/۲/۳۱)

۶۲-پروتکل بازگشایی مراکز مشاوره ژنتیک(۹۹/۳/۶)

۶۳-بخشنامه پذیرش مجدد گروه هدف ترخیص موقت و شرایط ملاقات گروه هدف و خانواده(۹۹/۳/۱۲)

۶۴-بخشنامه بازگشایی نمازخانه ها و انجام فرایض دینی(۹۹/۳/۱۲)

۶۵- بخشنامه راهنمای پـذیرش مجـدد مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی و مراکز اقامتی اجتماع درمان مدار(۹۹/۳/۱۸)

پیوست

۶۶-بخشنامه نحوه بازگشایی اردوگاه های سازمان بهزیستی(۹۹/۳/۲۱)

۶۷-پروتکل بازگشایی مهدهای کودک(۹۹/۳/۲۱)

۶۸-برنامه تدابیر پیشگیرانه و درمان های کمکی طب ایرانی در بیماری کووید ۱۹(۹۹/۴/۲۲)

۶۹-بخشنامه ملاحظات موج دوم کووید۱۹ در شیرخوارگاه ها و خانه های کودکان و نوجوانان(۹۹/۴/۳۱)

کد خبر 15880

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =