فراخوان | تاسیس و راه اندازی خانه های موقت کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست موثر

خانه تارک (توانمند سازی اجتماعی - روانی کودکان )

فراخوان

تاسیس و راه اندازی خانه های موقت و تارک کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست موثر

خانه تارک (توانمند سازی اجتماعی - روانی کودکان ):

خانه ای است که وظیفه مراقبت شبانه روزی و توانمندسازی اجتماعی، روانی کودکان و نوجوانان را عهده دار است و خدمات تخصصی روانپزشکی، روانشناسی، مددکار اجتماعی و مشاوره ای را به منظور توانمندسازی روانی و اجتماعی کودکان دارای مشکلات عاطفی - رفتاری ارائه می نماید . اقامت باتوجه به شرایط کودک، موقت خواهد بود .

خانه موقت :

خانه ای است که در استان های پرتراکم ورودی راه اندازی شده و هدف آن تعیین تکلیف کودکان پیش از ورود آنان به خانه های نگهداری به ویژه با هدف مددکاری فعال و باز پیوند می باشد .

راه اندازی خانه های مذکور درراسـتای تامین منافع عالیه کودکان و نوجوانان با هدف فراهم کردن حمایت های مورد نیاز و نظارت دقیق و مستمر بر زندگی کودکان و ارتقاء سلامت روان کودکان و نوجوانان تحت مراقبت و کاهش اختلالات روانی و افزایش رفتارهـای بهنجـار و جـامعه پسـند مناسب کودکان و تامین شـرایط بهتر به کودکان در بازسـازی شـبکه های مثبت ارتباطی و اجتناب از برقراری روابط اجتماعی نامناسب یا آسـیب رسان صورت می گیرد..

لذا متقاضـیان( موسسات حقوقی خیریه ) می توانند نسـبت به ارائه درخواست از تاریخ درج آگهی این  فراخوان با عنوان خـانه موقت و خانه تارک ( توانمنـدسازی اجتماعی - روانی کودکان ) به ادارات بهزیستی استان آذربایجان شرقی "دفتر امور کودکان و نوجوانان"  اقـدام نمایند.

شماره تماس کارشناسان : ۳۶۵۵۶۷۶۳

خانم ها : مسعودی ، یوسفی ، سعادت

کد خبر 105931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد