۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۰
شماره تماس مسئولین ستادی

نشانی بهزیستی استان تهران: تهران - خیابان ولیعصر-نبش خ شهید دستگردی- رو به روی ایستگاه BRT ظفر شماره تماس:۸۸۷۷۲۰۲۰ صندوق پستی:۱۹۳۹۵/۴۸۱۱ کدپستی : ۱۱۹۳۸۱۱۹۳۸ پست الکترونیک: info@behzistitehran.org.ir نشانی سایت: www.tehran.behzisti.ir, www.behzistitehran.org.ir

مدیریت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن فاکس داخلی
۱ محمد نصیری مدیرکل ۸۸۷۸۹۷۳۴ ۸۸۷۸۸۷۳۱ ۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵
۲-۱ محمدرضا بشیری مسئول روابط عمومی ۸۸۷۸۷۲۰۰ ۸۸۷۸۹۱۷۴ ۲۴۴-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹
۳-۱ مهرانه پارسا مسئول گزینش ۸۸۸۸۷۱۱۶ - ۳۳۹-۳۳۸-۳۲۵
۴-۱ نادر زیدی مدیر حراست - ۶۱۰
۵-۱ احمد ابولحسنی ذیحساب ۸۸۷۸۷۱۸۵ ۸۸۷۸۷۱۸۵ ۴۲۳
۶-۱ هاله ملک محمدی ریس اداره فناوری اطلاعات ۸۸۸۸۷۱۱۷ - ۱۴۰
۷-۱ مهران خانی مسئول دفتر ارزیابی ۸۸۷۸۷۱۹۹ ۲۳۲
۸-۱ لادن ناطقی مسئول دفتر شورای فرهنگی ۸۸۷۸۸۷۱۷ ۸۸۷۸۸۷۱۷ ۱۹۰
۹-۱ سهیلا یزدان شناس مسئول ستاد پذیرش ۸۸۷۰۷۱۶۵ - -
نشانی ستاد پذیرش:خیابان سیدجمالدین اسد ابادی- خیابان بیستم
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
۲ معاون ۸۸۷۸۹۱۵۰

۸۸۷۸۸۷۲۱

۳۱۱-۳۱۲
۱-۲ حمید حسینی رِییس اداره کارگزینی ۸۸۸۸۷۱۱۵ - ۳۱۵
۱-۱-۲ - ارتقا گروه ۸۸۲۰۳۹۷۵ - ۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۱۰
۲-۱-۲ - بازنشستگی ۸۸۷۸۸۷۲۳ - ۴۲۳-۳۲۱-۳۲۳-۳۱۹
۳-۱-۲ - دبیرخانه ۸۸۷۸۸۷۲۰ - ۲۳۶-۳۲۹
۴-۱-۲ - بایگانی - - ۳۰۲-۳۰۴
۵-۱-۲ - حضور و غیاب - - ۳۱۶
۲-۲ احمد مطلوبیان مسئول اموال ۸۸۷۸۳۹۴۲ - ۳۲۲
۳-۲ دفتر حقوقی ۸۸۷۸۹۰۶۴ ۸۸۷۸۹۰۶۴

۲۳۱

۴-۲ زهرا چیت ساز مسئول دفتر رفاه ۸۸۶۵۹۳۴۷ ۸۸۷۸۷۳۰۶ ۱۲۹
۵-۲ - مسئول دفتر مهندسی ۸۸۸۷۷۴۰۹ ۸۸۸۷۷۴۰۹ ۱۹۵
۶-۲ سیدامین میرفضلی مسئول دفترخدمات ۸۸۷۸۸۷۱۶ ۸۸۷۷۸۳۳۳ ۱۸۱
۷-۲ کیوان شمس مسئول دفتر بودجه ۸۸۷۸۹۱۷۵ ۸۸۷۸۹۱۷۵ ۳۳۲
معاونت امور اجتماعی
۳ فاطمه ارزانیان معاونت ۸۸۶۶۱۰۲۷ ۸۸۷۷۷۷۳۴ ۵۰۲
۱-۳  آسیب های اجتماعی ۸۸۷۸۸۷۱۵ - ۵۰۶
اورژانس اجتماعی ۵۱۴-۵۱۵
۲-۳ امور شبه خانواده ۸۸۶۵۹۳۴۵ - ۵۱۱
۳-۳ امور زنان ۸۸۷۸۸۷۲۵ - ۵۱۶
۴-۳ امور مهدهای کودک ۸۸۸۷۹۵۹۴ - ۵۱۶
معاونت مشارکت های مردمی
۴ نورالدین فائقی معاون ۸۸۸۷۹۱۵۸ - ۵۲۴
۱-۴ اشتغال ۸۸۸۷۲۸۵۱ - ۵۳۲-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۸
۲-۴ مسکن ۸۸۷۸۹۷۳۵ - ۵۴۱-۵۴۲-۵۴۴
۴-۳ صدور پروانه ۸۸۷۸۹۷۳۵ - ۵۴۵-۵۴۶-۵۴۸-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۷-۵۳۳
معاونت توانبخشی
۵ یوسف رضایی معاون ۸۸۷۸۹۳۳۳ ۸۸۸۷۹۲۵۱ ۲۰۱
۱-۵ سالمندان ۸۸۲۰۳۷۷ - ۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸
۲-۵ مستمری معلولین ۸۸۷۸۹۷۳۳ - ۲۰۴-۲۰۶
۳-۵ اتیسم ۸۸۷۸۹۱۷۲ - ۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰
۴-۵ معافیت سربازی ۸۸۸۷۹۲۵۱ - ۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۰۵
۵-۵ تجهیزات توانبخشی ۸۸۲۰۳۹۷۷ - ۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲
معاونت  امور توسعه و  پیشگیری
۶ علیرضا محمدی معاون ۸۸۷۸۸۷۲۴ ۸۸۷۸۸۷۲۴ ۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳
۶-۱ اعتیاد ۸۸۷۹۴۵۴۱ ۸۸۸۷۲۸۲۷ ۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸
معلولیت ۸۸۷۸۷۱۹۸ ۸۸۷۸۸۷۱۹ ۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸
آسیب ۸۸۷۸۸۷۳۴ - ۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲
مشاوره ۸۸۷۸۸۷۳۴ - ۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲

کد خبر 15899

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد