معرفی مدیران کل استانی

معرفی مدیران کل استانی

معرفی مدیران کل استانی                               
ردیف نام استان  نام و نام خانوادگی  شغل مورد تصدی آخرین مدرک تحصیلی تاریخ انتصاب شماره تماس و نمابر پست الکترونیکی
۱ آذربایجان شرقی فرگل صحاف  مدیرکل استان آذربایجان شرقی  دکتری  ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 

۰۴۱-۳۶۵۵۶۷۳۳

۰۴۱-۳۶۵۵۶۷۳۴

modiriat@eawo.ir
۲ آذربایجان غربی پروین محمدپوری مدیر کل  استان آذربایجان غربی  فوق لیسانس ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۰۴۴-۳۳۳۷۹۹۹۲

۰۴۴-۳۳۳۷۹۹۸۷

Mahnazm۴@gmail.com
۳ اردبیل حامد رضایی علی کمر سرپرست استان اردبیل  فوق لیسانس ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۰۴۵-۳۳۷۱۰۳۲۲

۰۴۵-۳۳۷۱۰۰۱۴

h.rezai@ard.behzisti.gov.ir
۴ اصفهان ناصر چاووشی سرپرست استان اصفهان  ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

۰۳۱-۳۶۴۱۲۴۳۱

۰۳۱-۳۶۴۱۲۴۳۳

۵ البرز وجیهه محمدی فلاح سرپرست استان البرز فوق لیسانس ۱۴۰۰/۱۲/۳

۰۲۶-۳۲۵۴۸۸۴۶

۰۲۶-۳۲۵۴۸۸۴۲

mohammadi.falah@gmail.com
۶ ایلام حسین نورعلیوند سرپرست استان ایلام  فوق لیسانس  ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

۰۸۴-۳۲۲۲۲۴۶۸

۰۸۴-۳۲۲۲۲۴۷۰

۷ بوشهر حیدر عزیز نژاد مدیرکل استان بوشهر

۰۷۷-۳۳۳۲۶۶۳۴

۰۷۷-۳۳۳۴۱۶۹۷

۸ تهران محمد نصیری مدیرکل استان تهران  

۰۲۱-۸۸۷۸۹۷۳۴

۰۲۱-۸۸۷۸۸۷۳۱

۹ چهارمحال وبختیاری  مهشید سلیمانی سرپرست  استان چهارمحال و بختیاری 

۰۳۸-۳۲۲۴۳۲۹۵

۰۳۸-۳۲۲۴۳۲۹۴

۱۰ خراسان جنوبی حسن شرفی  مدیر کل استان خراسان جنوبی  فوق لیسانس   ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

۰۵۶-۳۲۴۰۰۵۶۰

۰۵۶-۳۲۴۰۰۵۵۰

info@behzisti-kj.ir
۱۱ خراسان رضوی مسعود فیروزی  مدیرکل استان خراسان رضوی   لیسانس  ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

۰۵۱-۳۲۲۳۸۳۸۷

۰۵۱-۳۲۲۳۱۲۰۰

mfaud۲۰۰۳@yahoo.com
۱۲ خراسان شمالی صادق جعفری سرپرست بهزیستی  استان خراسان شمالی

۰۵۸-۳۲۲۵۶۱۵۸

۰۵۸-۳۲۲۵۶۱۵۹

۱۳ خوزستان مهران کریمیان  مدیر کل استان خوزستان  فوق لیسانس ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

۰۶۱-۳۳۷۶۸۲۲۰

۰۶۱-۳۳۷۶۲۸۱۹

m.karimiyan۱۳۵۲@gmail.com
۱۴ زنجان روح الله خدا بنده لو مدیرکل استان زنجان 

۰۲۴-۳۳۵۵۳۸۰۱

۰۲۴-۳۳۵۴۲۰۰۰

۱۵ سمنان محمود منطقی مدیر کل استان سمنان  دکتری عمومی ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

۰۲۳-۳۳۴۶۲۳۱۲

۰۲۳-۳۳۴۶۳۷۳۸

DR.M.Mantegi@gmail.com
۱۶ سیستان وبلوچستان دکتر عباسعلی اویسی کهخا مدیرکل استان سیستان وبلوچستان فوق لیسانس ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

۰۵۴-۳۳۴۴۱۰۸۰

۰۵۴-۳۳۴۴۰۲۲۱

abbasali/ovisi@gmail/com
۱۷ فارس محمد رضا هوشیار مدیر کل  استان فارس  فوق لیسانس ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

۰۷۱-۳۸۳۸۱۲۲۰

۰۷۱-۳۸۳۸۱۲۱۹

۱۸ قزوین علی دهباشی پور مدیر کل استان قزوین  دکتری ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

۰۲۸-۳۳۲۲۵۰۶۷

۰۲۸-۳۳۲۲۰۷۷۲

dpf.ali.deh۲۰۱۰@gmail.com
۱۹ قم سید صادق میریی مدیرکل استان قم  ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

۰۲۵-۳۷۷۸۹۷۸۹

۰۲۵-۳۷۷۸۹۷۸۸

۲۰ کردستان حسین رسولی مدیر کل استان کردستان ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

۰۸۷-۳۳۲۳۳۸۳۵

۰۸۷-۳۳۲۳۵۳۲۵

۲۱ کرمان علیرضا وحید زاده مدیر کل استان کرمان دکتری ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

۰۳۴-۳۲۱۳۲۲۰۱

۰۳۴-۳۲۱۳۲۲۰۳

۲۲ کرمانشاه بهزاد شهبازی مدیرکل استان کرمانشاه  ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

۰۸۳-۲۸۲۴۸۴۴۹

۰۸۳-۳۸۳۵۰۹۸۴

۲۳ کهگیلویه وبویراحمد اسماعیل دامیار مدیر کل استان کهگیلویه وبویراحمد فوق لیسانس ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

۰۷۴-۳۳۲۲۴۷۱۲

۰۷۴-۳۳۲۲۴۴۲۰

mohamadkarim.aria@yahoo.com
۲۴ گلستان علیرضا طاهری زاده مدیرکل استان گلستان ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

۰۱۷-۳۲۲۴۰۳۶۰

۰۱۷-۳۲۲۲۳۵۵۴

۲۵ گیلان آریا طوفانی مدیرکل استان گیلان  ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۰۱۳-۳۳۳۶۸۶۱۸

۰۱۳-۳۳۳۶۸۶۱۷

m.dana@gil.behzisti.gov.ir
۲۶ لرستان همایون عمودی زاده مدیرکل استان لرستان  فوق لیسانس ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۰۶۶-۳۳۲۰۰۰۲۰

۰۶۶-۳۳۲۲۳۶۷۸

h.amoodizadeh۱۴۰۰@Gmail.com
۲۷ مازندران دکتر فریبا بریمانی مدیر کل استان مازندران  دکتری ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۰۱۱-۳۳۳۹۹۳۰۷

۰۱۱-۳۳۳۹۹۳۰۶

fbarimani@gmail.com
۲۸ مرکزی محمود حسین آبادی مدیر کل استان مرکزی ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

۰۸۶-۳۳۶۷۳۰۳۰

۰۸۶-۳۳۶۷۳۰۴۰

۲۹ هرمزگان سامیه جهانشاهی  مدیرکل استان هرمزگان  فوق لیسانس ۱۴۰۰/۱۲/۰۰۸

۰۷۶-۳۳۳۱۳۰۴۱

۰۷۶-۳۳۳۱۳۰۴۲

jahanshahisamieh@gmail.com
۳۰ همدان محمد مهدی  شاهقدمی مدیرکل استان همدان  دکتری ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۰۸۱-۳۸۲۵۷۴۴۰

۰۸۱-۳۸۲۶۴۱۵۳

m.shahghadami@hmd.behzisti.gor.ir
۳۱ یزد دکتر رضا ابهت مدیرکل استان یزد  دکتری ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

۰۳۵-۳۸۲۵۰۴۵۰

۰۳۵-۳۸۲۵۰۴۴۸

obohat۱۳@gmail.com

۳۲ کیش محمد رضا حیدرهایی سرپرست منطقه آزاد کیش ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

۰۷۶-۴۴۴۳۳۸۹۹

۰۷۶-۴۴۴۳۳۸۶۶

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =