شنبه 29 دي 1397   07:26:27
معرفی سازمان بهزیستی 

پس از بررسی و مطالعات شهید گرانقدر دکتر محمد علی فیاض‌بخش، سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخ 24/4/1359 و در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بیست‌ویکم و بیست‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ادغام 16 سازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت‌های غیربیمه‌ای با حفظ ارزش‌ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذیربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید.
در تیرماه سال 1383 بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به همراه سازمان های تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش منفک و به زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شد.
 قانون  تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید: به موجب این قانون  ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه های یادشده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل می‌گردد.
بر همین اساس در تیرماه سال 1390 بر اساس قانون ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور به زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ملحق شد.

ماموریت‌های سازمان بهزیستی کشور
 • حمایت و توانبخشی نابینایان
 • حمایت و توانبخشی ناشنوایان
 • حمایت و توانبخشی معلولان ذهنی
 • حمایت و توانبخشی معلولان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی
 • حمایت و توانبخشی سالمندان
 • حمایت و توانبخشی بیماران روانی مزمن
 • حمایت و توانبخشی کودکان عادی
 • حمایت و توانبخشی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار
 • حمایت و توانبخشی ایتام و کودکان بی سرپرست
 • حمایت و توانبخشی کودکان خیابانی و بدسرپرست
 • حمایت و توانبخشی دختران پناهجو (فراری)
 • حمایت و توانبخشی زنان پناهجو
 • حمایت و توانبخشی زنان آسیب دیده  اجتماعی
 • حمایت و توانبخشی معتادان
 • حمایت و توانبخشی افراد در معرض آسیب های اجتماعی (زنان متقاضی طلاق، کودکان درمعرض کودک آزاری، خانواده های نابسامان، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند و ...)
 • تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت های اجتماعی از آنان
 • کمک به تامین جهیزیه مورد نیاز ایتام، معلولان و آسیب دیدگان نیازمند
 • حمایت و نگهداری از معلولان غیرقابل توانبخشی
 • تحت پوشش قراردادن نیازمندان از نظر بیمه خدمات درمانی
 • ساخت اندامهای مصنوعی و کفش طبی مورد نیاز معلولان از طریق مراکز فنی و ارتوپدی سازمان
 • تهیه و تدوین استانداردهای خدمات تخصصی توانبخشی و نظارت برحسن اجرای آنها
 • پیشگیری از معلولیتهای مختلف از طریق اجرای برنامه ها و طرحها مختلف در کشور
 • پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (کودک آزاری، خودکشی، همسرآزاری، طلاق و ...) از طریق اورژانسهای خدمات اجتماعی و مراکز پیشگیری از طلاق و کلینیکهای مددکاری و خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره حضوری و صدای مشاور تلفن 148
 • خدمات مشاوره ژنتیک
 • پیشگیری از اعتیاد به روش اجتماع محور در محلات شهری و روستائی، واحدهای اداری، کارگری و آموزشی
 • اجرای برنامه های کاهش آسیب و عوارض بهداشتی و اجتماعی و اعتیاد و پیشگیری از گسترش بیماری ایدز در کشور از طریق آموزش معتادان پرخطر و خانواده های آنها، توزیع وسایل پیشگیری کننده، راه اندازی DIC و کلینیکهای متادون
 • آموزش مهارتهای زندگی (فردی و اجتماعی) در واحدهای آموزشی، کارگری و خانواده ها و زوجین به منظور مقاوم سازی افراد در برابر تهدیدات آسیبهای اجتماعی
 • تهیه و تدوین تعرفه های خدمات مشاوره ای و پیشگیرانه و نظارت برحسن اجرای آنها ر مراکز
 • تربیت نیروهای انسانی تخصصی مورد نیاز جامعه در زمینه های توانبخشی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی ازطریق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سازمان
 • آموزش ویژه معلولان نظیر ناشنوایان، معلولان ذهنی، آموزش خط بریل و جهت یابی به نابینایان
 • آموزش مهارتهای زندگی ویژه معلولان
 • ارزیابی و راهنمائی شغل معلولان جهت آموزش و اشتغال مناسب
 • برنامه ریزی و تامین موجبات جلب و جذب مشارکتهای مردمی (نقدی و غیرنقدی)
 • برنامه ریزی و تامین موجبات جلب و جذب خدمات داوطلبانه
 • گسترش مؤسسات خیریه و غیردولتی، حمایت و توانمندسازی آنها (صدور موافقت اصولی، روانه فعالیت و نظارت)

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی


از آنجاييكه در هر سازماني، حوزه پشتيباني و منابع انساني به عنوان قلب تپنده و تغذيه كننده آن سازمان محسوب شده و همانند يك سيستم با نظم خاص در حال تعامل و ارتباط متقابل با ديگر حوزه هاي سازمان، تامين كننده حقوق و منافع اداري، مالي، رفاهي، آموزشي و ... كليه كاركنان، واحدها و مراكز تابعه مي باشد. كه طبيعتاً با توجه به گستردگي واحدها و وظايف اين معاونت، رسالت سنگيني بر دوش اين حوزه است و همواره سعي شده است با لطف پروردگار و همچنين بهره گيري از تمام تلاش  و تخصص علمي و حرفه اي كارشناسان و همكاران، با حداقل امكانات و با اتكاء به قانون مداري و عمل در چهارچوب قوانين و مقررات و در عين حال توجه به رضايت كليه مشتريان (همكاران) به ارائه خدمت بپردازد
.
در اين راستا سعي شده است با توجه به مؤلفه هايي همچون سرعت، دقت و صحت در انجام وظايف، توجه به كيفيت در انجام امور، نحوه رفتار و برخورد مناسب با مراجعين، شفاف سازي و اطلاع رساني به موقع، صرفه جويي خردمندانه و كاهش هزينه ها و ضايعات، ارتقاء دانش، بينش و مهارت هاي شغلي و حرفه اي كاركنان، ارتقاء IT و مكانيزه نمودن فرايندها، عدالت در برقراري حقوق و مزاياي اداري و ارائه امكانات و تسهيلات رفاهي، اشاعه و توسعه روحيه كار گروهي، انتقاد پذيري وتعهد پذيري در همكاران، موجبات رضايتنمندي و افزايش اعتماد عمومي همكاران را كه بزرگترين سرمايه و تكيه گاه براي نظام اداري مي باشد را فراهم سازد.

معاونت مشارکت های مردمی
 
سازمان بهزيستي كشور بر اساس رسالت انساني ، اسلامي و وظايف قانوني كه بر عهده دارد با اتخاذ تدابيري سعي در بهينه نمودن خدمات و فراهم آوردن زمينه حمايت و خدمت بي منت با تكيه بر ارزشهاي انساني ،  اسلامي و حفظ كرامت والاي انساني و توسعه فرهنگ خداپسندانه مشاركت مردمي امت خداجوي و همچنين برخورداري از امكانات سازمانها و دستگاههاي دولتي و غير دولتي در جهت گسترش خدمات توانبخشي ، حمايتي ، پيشگيرانه و تأمين حداقل نيازهاي اساسي جمعيت هدف  را دارد و با عنايت به اينكه مشاركت مردمي راهي به سوي فعال نمودن نيروي عظيم آحاد جامعه است كه در روند مشاركت مستمر با موانع و مشكلات جامعه هدف بهزيستي آشنا گرديده و اين خود موجب آگاهي ، ايجاد ارتباط صميمانه با دولت و كاهش بيگانگي اجتماعي و شيوع هنجارها و ارزشها در جامعه مي گردد و در واقع مشاركت به عنوان يكي از طرق تامين اصول احترام به حقوق انساني افراد، احساس اميد به زندگي را در مردم تقويت كرده و قوانين شهروندي را تحكيم مي بخشد.


معاونت امور توسعه پیشگیری
پیشگیری نوعی فعالیت سیستمیک، خلاق و هوشمندانه که بر اساس پیش بینی آینده و انتخاب کم عارضه ترین و پر منفعت ترین هدف، برنامه و اقدامات و بر مبنای شرافت انسانی و عدالت وارد مداخله می شود.
با تدوین برنامه های اجرایی، به منظور کاهش میزان بروز و شیوع معلویت ها و آسیب های اجتماعی در بین اقشار مردم و منطقه فعالیت می نماید.
این معاونت شامل واحدهای زیر است.
1-دفتر پیشگیری از معلولیتها
2-دفتر مشاوره و خدمات روان شناختی
3-دفتر پیشگیری از اعتیاد
4-دفتر پیشگیری از آسیبها
5-دفتر پیشگیری از ایدز
 

معاونت امور اجتماعی
حوزه معاونت امور اجتماعي به عنوان يك حوزه تخصصي در سازمان بهزيستي با اهدافي چون پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، توانمند سازي و حمايت مادي و معنوي افراد نيازمند و همچنين حمايت از حقوق كودكان به فعاليت مي پردازد. طرح ها و برنامه هاي اين حوزه در حيطه امور زنان و خانواده، كودكان بي سرپرست، آسيبهاي اجتماعي و مهدهاي كودك مورد اجرا و پيگيري قرار مي گيرد. نظر به حساسيت امر رعايت اصول و قوانين ويژه اي چون درك همدلانه، نگاه ويژه به تفاوتهاي فردي و توجه به توانمنديها و استعدادها در كنار رعايت قوانين و دستورالعملها از اصول ضروري كار به شمار مي آيد. كمك به رفع مشكلات موجود و جلوگيري از آسيب بيشتر همچنين كمك و حمايت مراجع در جهت رسيدن به استقلال و خودكفايي از خدمات اجتماعي برجسته اي است كه توسط اين حوزه ارائه مي گردد.


معاونت امور توانبخشی
 عملکرد حوزه توانبخشی استان در قالب سه دفتر تحت عنوان دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی، دفتر مراکز توانبخشی مراقبتی و دفتر توانمندسازی معلولان و دبیرخانه مناسب سازی با هدف توانمندسازی فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی معلولین و ارائه خدمات توانبخشی در قالب توانبخشی حرفه ای، اجتماعی و پزشکی و توانبخشی مبنتی بر جامعه (CBR) می باشد

 
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 818
تعداد بازديد کنندگان سايت: 15785361 تعداد بازديد زيرپورتال: 126678 اين زيرپورتال امروز: 146 سایت در امروز: 9603 اين صفحه امروز: 1