يكشنبه 28 مرداد 1397   06:16:48
شرح وظایف


شرح وظایف معاونت امور اجتماعی 

حوزه معاونت امور اجتماعي به عنوان يك حوزه تخصصي در سازمان بهزيستي با اهدافي چون پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، توانمند سازي و حمايت مادي و معنوي افراد نيازمند و همچنين حمايت از حقوق كودكان به فعاليت مي پردازد. طرح ها و برنامه هاي اين حوزه در حيطه امور زنان و خانواده، كودكان بي سرپرست، آسيبهاي اجتماعي و مهدهاي كودك مورد اجرا و پيگيري قرار مي گيرد.

معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی در اجرای سیاستها و برنامه های بهزیستی کشور و رفاه اجتماعی مجموعه ای از وظایف را در راستای تحقق اهداف سازمان در بخش های ذیل پیگیری و اجرا می نماید.
1ـ دفتر امور کودکان و نوجوانان
2ـ دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
3ـ دفتر امور شبه خانواده
4ـ دفتر توانمندسازی خانواده و زنان
دفاتر زیر مجموعهمعاونت امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی شامل 4 دفتر بشرح ذیل است 

1ـ دفتر امور کودکان و نوجوانان ( سرکار خانم چراغچی )
2ـ دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی ( سرکار خانم شاهروردی ) 
3ـ دفتر امور شبه خانواده ( سرکار خانم مجرب ) 
4ـ دفتر توانمندسازی خانواده و زنان ( سرکار خانم لالوی ) 
دفتر زنان و خانواده

دفتر توانمندسازی خانواده و زناناین دفترحمایت مادی و معنوی افراد وخانواده های  نیازمند و زنان سرپرست خانوار که بدلایل مختلف سرپرست و نان آور خویش را از دست داده و یا ناکارآمد گردیده اند را بعهده دارد که بوسیله ابزارهای مددکاری با برنامه ریزی جامع و با توجه به اولویت مشکلات آنان نسبت به خودکفایی و بازتوانی آنها اقدام گردیده است  .
اهداف و سیاست های حوزه توانمندسازی خانواده و زنان :
امروزه با توجه به تعاریف نوین رفاه اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر از اهم وظایفی است که حوزه ی امور اجتماعی سازمان بهزیستی از طریق دفتر توانمندسازی خانواده و زنان موظف به پرداختن به آن است .
این حوزه  با هدف توانمند سازی، ترویج، آگاه سازی و حساس سازی و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و به منظور دارا بودن جامعه ای امن، آرام و متعادل که در آن نهاد خانواده به عنوان اصلی ترین هسته ی اجتماعی جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و مشکلات آن به حداقل کاهش یافته باشد اقدام به ارائه ی خدمت به خانواده ها به ویژه خانواده های تک والدی و خود سرپرست می نماید .

معرفی دفتر زنان
 

سازمان بهزيستي كشور در راستاي تحقق بخشي ازاهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي جهت برپايي عدالت اجتماعي، برقراري رفاه اجتماعي و پاسداري از كيان خانواده به عنوان بنيادي ترين و اصلي ترين نهاد جامعه يعني خانواده و فراهم نمودن زمينه هاي استقلال و خودكفايي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ‌آموزشي و تربيتي و در نهايت بازتواني و توانمند سازي خانواده هاي نيازمند شكل گرفته است از آنجا كه داشتن تمدن و فرهنگ و جامعه پويا و سازنده در گرو ايجاد ساختار خانواده پويا و بالنده است.
 
زنان نقش مهم و بسزايي در خانواده و بويژه در خانواده هايي كه زنان به هر علتي سرپرست خانوار هستند، را دارند به منظور به حداقل رساندن مشكلات و مسائل قشرهاي محروم ضروري است.خدمات خاصي به اين قشر رسانده شود كه در همين راستا امور زنان و خانواده اجراي طرح هاي زير را به عهده دارد:
 
نوع فعاليت:
1- طرح بازتواني و قادر سازي خانواده هاي نيازمند و بي سرپرست.
2- ارائه خدمات اجتماعي به خدمت گيرندگان تحت پوشش.
3- اجراي طرح گروههاي هميار زنان خود سرپرست.
4- آموزشهاي فني و حرفه اي مبتني بر امكانات جامعه.
5- پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان عضو خانواده هاي تحت حمايت.
6- اجراي طرح اسكان موقت و حمايت اجتماعي از زنان فاقد سرپناه.
7-پرداخت وام خود اشتغالي از محل تبصره هاي مصوب.
8- اجراي طرح بهبود تغذيه و توزيع مواد غذايي مناسب در خانواده تحت حمايت.
9- ساماندهي موسسات خيريه و غير دولتي جهت اجراي اهداف و برنامه سازمان بهزيستي.
10- تامين بيمه خدمات درماني خانواده هاي تحت پوشش.
11- سواد آموزي اعضاي خانواده خدمت گيرنده.
12- توزيع شيرخشك به فرزندان خانواده هاي نيازمند.
13- ارائه خدمات اجتماعي به چند قلوها.
14- پرداخت شهريه دانشجويان خانواده هاي تحت پوشش.
15- صدور موافقت اصولي و پروانه فعاليت كلينيك مددكاري اجتماعي.
16- پرداخت وديعه مسكن.
17- پرداخت حق بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار روستايي و عشاير.
18- طرح كمك به ازدواج زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست.
19- توانمند سازي مددجويان قابل بازتوان از طريق كلينيك هاي مددكاري.
21- گسترش خدمات اجتماعي توسط كلينيك هاي مددكاري با اولويت مناطق محروم.
22- اجراي طرح خدمات مالي خرد.
 
شرايط عمومي خدمت گيرندگان (خانواده هاي نيازمند و زنان سرپرست خانوار ):
1- درآمد ماهيانه خانواده ها از 40% حداقل دستمزد قانون استخدام كشوري كمتر ياشد.
2- ايراني بوده يا تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند:
اتباع خارجي داراي مجوز رسمي اقامت يا گواهينامه معتبر از مراجع ذيصلاح مي توانند از مزاياي مندرج در آن برخوردار گردند.
3- از مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي و بازماندگان ساير موسسات يا قوانين حمايتي ديگر برخوردار نباشند.
4- اشتغال پايدار آنها در زمان مراجعه و بررسي مقدور نباشد.
5- فرزندان پسر تا رسيدن به 18 سال و فرزندان دختر تا زمان ازدواج تحت پوشش قرار مي گيرند.
6- 3 سال سابقه سكونت متوالي در همان شهر داشته باشند.
7- نظر مددكار اجتماعي مبني بر احراز شرايط عمومي.
8- تاييد از كار افتادگي سرپرست خانوار از طريق پزشك معتمد سازمان.
9- ارائه گواهي فوت – طلاق نامه – يا مداركمعتبر از مراجع قضايي دال بر متواري بودن همسر.
 

دفتر شبه‌خانواده
دفتر مهدهای کودک

امور کودکان و نوجوانان
باعنایت به اهمیت دوران کودکی و نقش برجسته آن در پرورش استعدادها و شکل گیری شخصیت و تکامل انسان، برنامه ریزی و نظارت بر عملکردهای مهدهای کودک در مسیر رشد یکپارچه کودکان همواره دغدغه های اصلی سازمان به شمار می آید. در این راستا جهت اجرایی نمودن سیاست های عالیه نظام مبنی بر بهره گیری هرچه بیشتر از توانمندی های بخش غیردلتی و حرکت در مسیر تحقق اصل 44 قانون اساسی در حوزه بهزیستی و رفاه اجتماعی و با عنایت به این که بر اساس بند یک آئین نامه موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی، صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت مهدهای کودک بر عهده سازمان بهزیستی می باشد
 

امور کودکان ونوجوانان:

این دفتر با هدف پرورش، ،مراقبت ونگهداری،آموزش وحمایت کودک در خانواده،در خانه های کودک ونوجوانان و مهدهای کودک به منظورکاهش وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دو بخش امور شبه خانواده و امور مهدهای کودک انجام وظیفه مینماید.

الف : بخش شبه خانواده:

این بخش مسئولیت مراقبت شبانه روزی ، تربیت ، پرورش و ایجاد زمینه های رشد و تعالی کودکانی که بدلايل مختلف، بطور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده اند به استناد ماده 21 و 29 قانون اساسی رابر عهده دارد و فعالیتهای خود را در قالب ، تربیت و پرورش و حمایت از کودکان در ابعاد مختلف نگهداري و.....و همچنين حمایت از فرزندانی که نزد بستگان سببی و نسبی زندگی می نمایندرا دنبال مي نمايد

طرحها وفعاليتها :

مراقبت در خانه های کودکان و نوجوانان

خانه های کودکان و نوجوانان بصورت هیئت امنایی و با نظارت بهزیستی وظیفه نگهداری تربیت و آموزش کودکانی که شرایط نگهداری در این خانه ها را دارند را بر عهده دارند و ملزم به ارائه خدمات تخصصی به منظور بهبود وضعیت تربیتی – آموزشی – تحصیلی و روحی و روانی کودک می باشند . این خانه ها در گروههای سنی و جنسی تعیین شده فعالیت می نمایند .

مراقبت از کودکان در خانواده :

به منظور جلوگیری از ورود بی رویه فرزندان به خانه های کودکان و نوجوانان و همچنین عدم حضور طولانی مدت در این خانه که اثرات سوئی را براي كودك بدنبال دارد با ارائه خدمات حمایتی ( مادی و معنوی) به فرزندان نزد بستگان سببی و یا نسبی خود که قادر به نگهداری از آنان ،بدليل مشکلات مالی نبوده رابا نظارت مددکار به روند زندگی فرزند در خانواده بطور مستمر را برعهده دارد .

فرزند خواندگی :

 فرآیندی است که در آن کودک از سوی زن و شوهری که والدین بیولوژیک ( زیستی ) او نیستند ولی قانوناً والدین او شمرده می شوند در خانواده پذیرفته می شود . این فرآیند طبق ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی قوه قضائیه و با هماهنگی لازم صورت می پذیرد وشامل فرزنداني كه بلا صاحب مي باشند را شامل ميگردد.

 سرپرست داوطلب :

این طرح به منظور حمایت مالی و معنوی از کودکانی که در خانه ی کودکان و نوجوانان و یا نزد بستگان زندگی می نمایند از سوی افراد خیر که علاقمند به حمایت از این فرزندان می باشد اجرا می گردد و با هدف ارتقاء سطح زندگی فرزندان و آینده آنان است ،كه اشخاص حقیقی و حقوقی که بصورت داوطلبانه و با انگیزه خیر معنوی باشيوه های گوناگون از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست سالم و معلول حمایت می نمایند

طرح امین موقت :

فرآیندی است که در آن سرپرستی موقت کودکان تحت سرپرستی مطابق با ماده 1187 قانون مدنی به فرد و افراد متقاضی سپرده می شود سرپرست موقت با اخذ حکم قضایی به منظور ارتقاء سطح زندگی فرزند و حضور در خانواده به ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به کودک صورت می پذیرد و نظارت مستمر مددکار بر روند زندگی کودک در خانواده متقاضی معمول می شود .

طرح بیمه آتیه :

بخشی ازاجراي طرح حمایت سرپرست داوطلب از فرزند مقیم در خانه یا خانواده که با هدف تأمین آتیه فرزند در بدو ورود به جامعه ( هجده سالگی ) برای فرزند مثمر ثمر خواهد بود را شامل ميگردد كه از طريق اعتبارات تخصيصي و مشاركت افراد خیر برای فرزندان اجرا می شود

طرح توسعه مراقبت از فرزندان در خانواده :

به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات و تقویت امر نظارت بر زندگی فرزندانی که نزد بستگان سببی و نسبی بسر می برند با همکاری کلینیک ها مددکاری تحت نظارت، این طرح به اجرا درآمده است که با هدف ارتقاء سطح خدمات و مداخله مؤثر در کاهش چالش ها

جهت ایجاد زمینه زندگی سالم و موفق فرزندان در خانواده و جامعه می باشد

حمایت از فرزندان مشغول به تحصیل در مقاطع دانشگاهی :

كليه فرزندان مقیم در خانه و یا خانواده ،در صورت قبولی در مقاطع دانشگاهی حمایت های مالی و معنوی و مددکاری را از بهزیستی دریافت می نمایند كه ارتقاء سطح زندگی فرزندان و آيندهاي موفق برای این عزیزان را بدنبال مينمايد

طرح توانمندسازی فرزندان ترخیص و یا در شرف ترخیص :

به منظور ساماندهی و حمایت از فرزندانی که در خانه کودکان و نوجوانان و یا خانواده جایگزین تحت حمایت بهزیستی و آماده ورود به جامعه بوده و نیاز به حمایت مادی و معنوی دارند راشامل می شود . این طرح با هدف توانمندسازی فرزندان با همکاری مددکار جهت تشخیص توانایی و استعداد فرزند و سرمایه گذاری جهت شکوفایی آن صورت می پذیرد وبا پرداخت هزینه هاي حرفه آموزی ، سرمایه کار و اشتغال ، ملزومات زندگی ، مسکن و ... را براساس اعتبارات تخصیصی و مشارکت مردمی وپيشنهاد مددكار براي فرزند اجرا می گردد .

ب - بخش مهدهای کودک :

توسعه و گسترش مهدهای کودک با هدف پرورش و آموزش کودکان در راستای رشد همه جانبه درابعاد مختلف روانی ، اخلاقی ، معنوی ، اجتماعی و جسمی کودکان و همچنین ایجاد پایگاهی برای اجرای سیاست ها و برنامه های رشد و تکامل یکپارچه کودکان ، آماده سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش رسمی کشور ، کمک به اولیاء در مراقبت ، نگهداری و پرورش کودکان و ایجاد ارتباط موثر و دوجانبه بین کودک و اولیاء نگرش صحیح نسبت به محیط زندگی و محیط اجتماعی از جمله اهداف تشکیل این بخش میباشد.

طرح ها و فعالیت ها :

طرح آدینه مهد :

بمنظور رفاه حال فرزندان نمازگزاران نمازجمعه در جوار محل برگزاری نماز جمعه مهدکودک تاسیس شده ودر روزهای جمعه از ساعت 11 الی 14 نسبت به پذیرش کودکان 3 ساله تا 9 ساله و آموزش آنان اقدام می نمایند .

طرح توسعه و ترویج فرهنگ نماز :

جهت اجرای این طرح در دو زمینه اقدام می شود :

الف – آموزش مدیران و مربیان مهدهای کودک استان با همکاری ستاد اقامه نمازاستان

ب – آموزش کودکان – تهیه بروشور – تراکت – فضا سازی مناسب جهت اقامه نماز در مهدهای کودک و غیره در طول سال تحصیلی و در پایان سال ارسال گزارش عملکرد براساس شاخص های ارزیابی به سازمان بهزیستی کشور

اجرای طرح آشنایی مدیران و مربیان با مفاهیم قرآنی :

با همکاری استانداری محترم فارس و با استفاده از کتاب شیوه های عملی آموزش مفاهیم مذهبی کلیه مدیران و مربیان استان آموزش دیده اند .

اجرای طرح بینش مطهر :

با همکاری استانداری محترم فارس در مهدهای کودک متقاضی این طرح در سطح استان اجرا می گردد و مدیران و مربیان مهدهای کودک باتشکیل هسته های مباحثه بصورت دوره ای کتابهای شهید مطهری رامطالعه میکنند و در پایان پس از شرکت در آزمون گواهی به آنان داده می شود

طرح مهدویت :

الف – تهیه و تدوین شعر امام زمان ( عج )به زبان کودکانه و آموزش آن به کودکان مهدهای کودک استان

ب – آموزش مدیران و مربیان مهدهای کودک با همکاری بنیاد مهدویت

طرح ارتقاء دانش مدیران و مربیان مهدهای کودک استان :

آموزش مدیران و مربیان مهدهای کودک در دو سطح مقدماتی و تکمیلی

طرح ارزشیابی و ارتقاء کیفیت مهدهای کودک :

این طرح بمنظور ارتقاء سطح کیفی و ایجاد رقابت سالم در مهدهای کودک و تعیین شهریه آنان براساس شاخص های تعیین شده درکلیه مهدهای کودک اجرا می گردد.

طرح تأمین بخشی از شهریه کودکان متعلق به سه دهک پایین درآمدی :

دولت بمنظور بهره مندی کودکان مناطق محروم آسیب زا و سکونت گاههای غیررسمی همچنین کودکان مناطق روستایی از خدمات مهدهای کودک بخشی از شهریه آنان را تأمین می نماید.

طرح تأمین یک وعده غذای گرم در روستا مهد ها ( بهبود وضعیت تغذیه کودکان)

الف - تأمین بخشی از نیازهای کودکان از طریق یک وعده غذای گرم در روستاها

ب - اصلاح و ایجاد عادات غذایی صحیح و مناسب کودکان

دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی

دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعیبه دنبال تصویب آئین نامه ی فوریت های اجتماعی در هیأت محترم وزیران کلیه فعالیت های مرکز فوریت های اجتماعی با هماهنگی ارگان های همکار در جهت مداخله به موقع، سریع و در دسترس مورد تصویب، تأیید و تأکید قرار گرفت.
برنامه اورژانس اجتماعی :
این برنامه تلفیقی از مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (123)، تیم سیار اورژانس اجتماعی و پایگاه اورژانس اجتماعی می باشد. در این برنامه ویژگی مهم ارائه خدمات اجتماعی یعنی " تخصصی بودن "، " به موقع بودن" و " در دسترس بودن" مد نظر قرار گرفته است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور محدود به زمان و مکان نگردد و رویکرد فعال جایگزین رویکرد غیرفعال شود و اجتماع محوری در برنامه ها عملیاتی شود. این برنامه استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی، کاهش دیوان سالاری اداری، تجمیع خدمات، هماهنگی بین واحدها، جامعیت، فراگیری و ... را در پی دارد. این برنامه قصد دارد تا مداخلات روانی-اجتماعی ( قبل از مداخلات قضایی و انتظامی) و حتی در کنار این نوع مداخلات جایگزین کند که این مسئله در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مهمی ایفا می کند. شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع به صورت کشوری و منطقه ای و محلی نیز از طریق این برنامه صورت خواهد پذیرفت.
ماموریت :
ماموریت اصلی این حوزه  توانمند سازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی است.
اهداف:
ارائه ی خدمات تخصصی به موقع و در دسترس به گروه های هدف( افراد در معرض آسیب و آسیب دیده ی اجتماعی )
مطالعه و تحلیل وضعیت موجود آسیب های اجتماعی در استان .
همکار ی و هماهنگی لازم با نهادهای مرتبط و سازمان های همسو.
شناسایی مناطق آسیب زا و انجام مداخلات لازم .
حضور فعال در جلسات مرتبط با موضوعات آسیب های اجتماعی در سطح استان .
اطلاع رسانی بموقع در خصوص آسیب های اجتماعی .
شناسایی آسیب های اجتماعی نوپدید و باز پدید

در دفتر آسیب دیدگان اجتماعی به افراد زیر خدمات ارائه می شود :‍
به کلیه افرادی که در معرض اّسیب ویا اّسیب دیده اجتماعی می باشد و به نوعی درگیر بحران های اجتماعی هستند خدمات تخصصی ارائه می دهد افرادی که دارای مشکلات اجتماعی می باشند می توانند به دو صورت سرپائی و نگهداری از این مراکز کمک دریافت نمایند. در بخش سرپائی کلیه افراد اعم از زن و مرد و در بخش نگهداری تنها زنان و کودکان و دختران با توجه به نوع مشکلات اّنان پذیرش می گردند. پذیرش در مراکز اّسیبها به دو صورت خود معرف و یا ارجاعی که از دستگاهها و نهادهای قانونی و انتظامی (دادگستری – مبارزه با مفاسد اجتماعی) و یا از سایر دستگاهها مانند کمیته امداد ، هلال احمر و…. صورت می پذیرد . 


الف) طرح مداخله در بحران های اجتماعی(اورژانس اجتماعی ) :
    این مرکز در نیمه سال 1378 بااستفاده از کارشناسان متخصص در رشته های مددکاری –روانشناسی –حقوقی – پزشکی و روانپزشکی شروع به کار نمود. این مرکز طرح های دیگر دفتر آسیب دیدگان اجتماعی را تحت پوشش دارد و قابل ذکر است که در کنار ارائه خدمات تخصصی به مراجعین در جهت حل مشکل اّنان، سایر حمایت های اجتماعی نیز صورت می گیرد. مددجویان پس از پذیرش در مرکز مداخله در بحران در صورتیکه نیاز به خدمات متمرکز و بنا به تشخیص تیم تخصصی نگهداری داشته باشند با اخذ مجوز قضایی و پس از طی زمان نگهداری موقت در این مرکز که معمولا بین 15-20 روز می باشد یا به خانواده برگشت داده می شوند و یا بسته به نوع مشکل و وضعیت فرد به مراکز خانه سلامت و مرکز بازپروری زنان ارجاع می گردند و در صورتیکه نیاز به نگهداری نباشد از خدمات تخصصی مرکز به صورت سرپایی بهره مند می گردند.

اهداف طرح :
- ارائه خدمات فوری و تخصصی به افرادی که در شرایط حاد و بحرانی هستند به منظور جلوگیری از انحراف یا انحراف مجدد .
ارزیابی همه جانبه افرادی که توسط نیروی انتظامی یا سایر مراجع به مرکز معرفی می شوند .
ارائه راهنمائی ها و آموزش ها به افراد و خانوادهای در معرض آسیب
مطالعه، شناخت و علت یابی انواع آسیبهای اجتماعی
شناسایی استعدادها و توانایی مراجعان و هدایت آنها جهت حرفه آموزی و ایجاد اشتغال به منظور کسب استقلال
پیگیری جهت بازگرداندن مراجعان به کانون گرم خانواده و اجتماع
شناسایی کانونهای بحران زا و اقدامات تخصصی در رفع این بحرانها با مداخله فردی خانوادگی و اجتماعی

ب) خط تلفن اورژانس اجتماعی (خط 123):
یک خط تلفن سه رقمی که به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی خدمات تخصصی ارائه می نماید. خط تلفن اورژانس اجتماعی به منظور ایجاد سیستم گزارش دهی سریع و قابل دسترس با اولویت دادن به کودکان و مسئله کودک آزاری فعالیت می کند.

مشکلات و چالشهای پیش رو در حوزه اجتماعی
دفتر آسیبهای اجتماعی


1- روند روبه تزاید متقاضیان طلاق و آسیبهای ناشی از طلاق
2 – افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و جوان تر شدن جمعیت آن
3 – روند روبه تزاید بدسرپرستی و تعداد کودکان بد سرپرست و بی سرپرست تحویل شده به بهزیستی
4 – وجود سطح قابل توجیهی از خشونت های فیزیکی و کلامی و افسردگی در جامعه
5- روند روبه تزاید حاشیه نشینی و مشکلات اقتصادی بدلیل تشدید مشکلات اقتصادی و خشکسالی و وضعیت آب و هوا

 

دفتر فوریت‌های اجتماعی
تعداد بازديد اين صفحه: 698
تعداد بازديد کنندگان سايت: 11028652 تعداد بازديد زيرپورتال: 73117 اين زيرپورتال امروز: 102 سایت در امروز: 4758 اين صفحه امروز: 1