دوشنبه 7 خرداد 1397   07:45:19
شرح وظایف


شرح وظایف معاونت امور اجتماعی 

حوزه معاونت امور اجتماعي به عنوان يك حوزه تخصصي در سازمان بهزيستي با اهدافي چون پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، توانمند سازي و حمايت مادي و معنوي افراد نيازمند و همچنين حمايت از حقوق كودكان به فعاليت مي پردازد. طرح ها و برنامه هاي اين حوزه در حيطه امور زنان و خانواده، كودكان بي سرپرست، آسيبهاي اجتماعي و مهدهاي كودك مورد اجرا و پيگيري قرار مي گيرد.

معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی در اجرای سیاستها و برنامه های بهزیستی کشور و رفاه اجتماعی مجموعه ای از وظایف را در راستای تحقق اهداف سازمان در بخش های ذیل پیگیری و اجرا می نماید.
1ـ دفتر امور کودکان و نوجوانان
2ـ دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
3ـ دفتر امور شبه خانواده
4ـ دفتر توانمندسازی خانواده و زنان
دفاتر زیر مجموعهمعاونت امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی شامل 4 دفتر بشرح ذیل است 

1ـ دفتر امور کودکان و نوجوانان ( سرکار خانم چراغچی )
2ـ دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی ( سرکار خانم شاهروردی ) 
3ـ دفتر امور شبه خانواده ( سرکار خانم مجرب ) 
4ـ دفتر توانمندسازی خانواده و زنان ( سرکار خانم لالوی ) 
دفتر زنان و خانواده

دفتر توانمندسازی خانواده و زناناین دفترحمایت مادی و معنوی افراد وخانواده های  نیازمند و زنان سرپرست خانوار که بدلایل مختلف سرپرست و نان آور خویش را از دست داده و یا ناکارآمد گردیده اند را بعهده دارد که بوسیله ابزارهای مددکاری با برنامه ریزی جامع و با توجه به اولویت مشکلات آنان نسبت به خودکفایی و بازتوانی آنها اقدام گردیده است  .
اهداف و سیاست های حوزه توانمندسازی خانواده و زنان :
امروزه با توجه به تعاریف نوین رفاه اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر از اهم وظایفی است که حوزه ی امور اجتماعی سازمان بهزیستی از طریق دفتر توانمندسازی خانواده و زنان موظف به پرداختن به آن است .
این حوزه  با هدف توانمند سازی، ترویج، آگاه سازی و حساس سازی و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و به منظور دارا بودن جامعه ای امن، آرام و متعادل که در آن نهاد خانواده به عنوان اصلی ترین هسته ی اجتماعی جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و مشکلات آن به حداقل کاهش یافته باشد اقدام به ارائه ی خدمت به خانواده ها به ویژه خانواده های تک والدی و خود سرپرست می نماید .

دفتر شبه‌خانواده
دفتر مهدهای کودک
دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی

دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعیبه دنبال تصویب آئین نامه ی فوریت های اجتماعی در هیأت محترم وزیران کلیه فعالیت های مرکز فوریت های اجتماعی با هماهنگی ارگان های همکار در جهت مداخله به موقع، سریع و در دسترس مورد تصویب، تأیید و تأکید قرار گرفت.
برنامه اورژانس اجتماعی :
این برنامه تلفیقی از مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (123)، تیم سیار اورژانس اجتماعی و پایگاه اورژانس اجتماعی می باشد. در این برنامه ویژگی مهم ارائه خدمات اجتماعی یعنی " تخصصی بودن "، " به موقع بودن" و " در دسترس بودن" مد نظر قرار گرفته است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور محدود به زمان و مکان نگردد و رویکرد فعال جایگزین رویکرد غیرفعال شود و اجتماع محوری در برنامه ها عملیاتی شود. این برنامه استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی، کاهش دیوان سالاری اداری، تجمیع خدمات، هماهنگی بین واحدها، جامعیت، فراگیری و ... را در پی دارد. این برنامه قصد دارد تا مداخلات روانی-اجتماعی ( قبل از مداخلات قضایی و انتظامی) و حتی در کنار این نوع مداخلات جایگزین کند که این مسئله در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مهمی ایفا می کند. شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع به صورت کشوری و منطقه ای و محلی نیز از طریق این برنامه صورت خواهد پذیرفت.
ماموریت :
ماموریت اصلی این حوزه  توانمند سازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی است.
اهداف:
ارائه ی خدمات تخصصی به موقع و در دسترس به گروه های هدف( افراد در معرض آسیب و آسیب دیده ی اجتماعی )
مطالعه و تحلیل وضعیت موجود آسیب های اجتماعی در استان .
همکار ی و هماهنگی لازم با نهادهای مرتبط و سازمان های همسو.
شناسایی مناطق آسیب زا و انجام مداخلات لازم .
حضور فعال در جلسات مرتبط با موضوعات آسیب های اجتماعی در سطح استان .
اطلاع رسانی بموقع در خصوص آسیب های اجتماعی .
شناسایی آسیب های اجتماعی نوپدید و باز پدید

در دفتر آسیب دیدگان اجتماعی به افراد زیر خدمات ارائه می شود :‍
به کلیه افرادی که در معرض اّسیب ویا اّسیب دیده اجتماعی می باشد و به نوعی درگیر بحران های اجتماعی هستند خدمات تخصصی ارائه می دهد افرادی که دارای مشکلات اجتماعی می باشند می توانند به دو صورت سرپائی و نگهداری از این مراکز کمک دریافت نمایند. در بخش سرپائی کلیه افراد اعم از زن و مرد و در بخش نگهداری تنها زنان و کودکان و دختران با توجه به نوع مشکلات اّنان پذیرش می گردند. پذیرش در مراکز اّسیبها به دو صورت خود معرف و یا ارجاعی که از دستگاهها و نهادهای قانونی و انتظامی (دادگستری – مبارزه با مفاسد اجتماعی) و یا از سایر دستگاهها مانند کمیته امداد ، هلال احمر و…. صورت می پذیرد . 


الف) طرح مداخله در بحران های اجتماعی(اورژانس اجتماعی ) :
    این مرکز در نیمه سال 1378 بااستفاده از کارشناسان متخصص در رشته های مددکاری –روانشناسی –حقوقی – پزشکی و روانپزشکی شروع به کار نمود. این مرکز طرح های دیگر دفتر آسیب دیدگان اجتماعی را تحت پوشش دارد و قابل ذکر است که در کنار ارائه خدمات تخصصی به مراجعین در جهت حل مشکل اّنان، سایر حمایت های اجتماعی نیز صورت می گیرد. مددجویان پس از پذیرش در مرکز مداخله در بحران در صورتیکه نیاز به خدمات متمرکز و بنا به تشخیص تیم تخصصی نگهداری داشته باشند با اخذ مجوز قضایی و پس از طی زمان نگهداری موقت در این مرکز که معمولا بین 15-20 روز می باشد یا به خانواده برگشت داده می شوند و یا بسته به نوع مشکل و وضعیت فرد به مراکز خانه سلامت و مرکز بازپروری زنان ارجاع می گردند و در صورتیکه نیاز به نگهداری نباشد از خدمات تخصصی مرکز به صورت سرپایی بهره مند می گردند.

اهداف طرح :
- ارائه خدمات فوری و تخصصی به افرادی که در شرایط حاد و بحرانی هستند به منظور جلوگیری از انحراف یا انحراف مجدد .
ارزیابی همه جانبه افرادی که توسط نیروی انتظامی یا سایر مراجع به مرکز معرفی می شوند .
ارائه راهنمائی ها و آموزش ها به افراد و خانوادهای در معرض آسیب
مطالعه، شناخت و علت یابی انواع آسیبهای اجتماعی
شناسایی استعدادها و توانایی مراجعان و هدایت آنها جهت حرفه آموزی و ایجاد اشتغال به منظور کسب استقلال
پیگیری جهت بازگرداندن مراجعان به کانون گرم خانواده و اجتماع
شناسایی کانونهای بحران زا و اقدامات تخصصی در رفع این بحرانها با مداخله فردی خانوادگی و اجتماعی

ب) خط تلفن اورژانس اجتماعی (خط 123):
یک خط تلفن سه رقمی که به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی خدمات تخصصی ارائه می نماید. خط تلفن اورژانس اجتماعی به منظور ایجاد سیستم گزارش دهی سریع و قابل دسترس با اولویت دادن به کودکان و مسئله کودک آزاری فعالیت می کند.

مشکلات و چالشهای پیش رو در حوزه اجتماعی
دفتر آسیبهای اجتماعی


1- روند روبه تزاید متقاضیان طلاق و آسیبهای ناشی از طلاق
2 – افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و جوان تر شدن جمعیت آن
3 – روند روبه تزاید بدسرپرستی و تعداد کودکان بد سرپرست و بی سرپرست تحویل شده به بهزیستی
4 – وجود سطح قابل توجیهی از خشونت های فیزیکی و کلامی و افسردگی در جامعه
5- روند روبه تزاید حاشیه نشینی و مشکلات اقتصادی بدلیل تشدید مشکلات اقتصادی و خشکسالی و وضعیت آب و هوا

 

دفتر فوریت‌های اجتماعی
تعداد بازديد اين صفحه: 343
تعداد بازديد کنندگان سايت: 9039244 تعداد بازديد زيرپورتال: 51634 اين زيرپورتال امروز: 85 سایت در امروز: 6348 اين صفحه امروز: 2