گزارشی از اهم اقدمات بهزیستی استان در حوزه افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۲

چهارده هزار و ۱۲۹ نفر معلول شناسایی شده تحت حمایت بهزیستی استان قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان سمنان، دکتر محمود منطقی مشاور استاندار در امور توانخواهان و مدیرکل بمناسبت هفته ملی و روز جهانی معلولین ۱۲ آذر ماه، گزارشی از اهم اقدمات بهزیستی استان در حوزه افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۲ ارائه کرد.

منطقی در ابتدا با اشاره به شعار امسال روز جهانی افراد دارای معلولیت به عنوان "باور توانمندی ها نوید بخش دنیایی دسترس پذیر" گرامیداشت این هفته را از ۱۱ لغایت ۱۷ آذر ماه عنوان کرد.

وی چهارده هزار و ۱۲۹ نفر معلول شناسایی شده را تحت حمایت بهزیستی استان بیان و افزودند: در استان سمنان از هر ده هزار نفر میانگین شیوع معلولیت تقریبا ۳۵ نفر می باشد که البته در برخی از معلولیتها مانند حرکتی این نرخ ۱۲۷ نفر و در هوشی ۶۷ نفر می باشد بنابراین بیشترین نوع معلولیت  تحت پوشش حرکتی و سپس هوشی می باشد که اکثریت رنج سنی معلولان بین ۱۸تا۶۵ سال و  میانگین سنی معلولان ۴۰ سال است.

مشاور استاندار در امور توانخواهان عملکرد دفتر توانبخشی آموزشی، حرفه ای  و توانپزشکی معاونت توانبخشی در هشت ماه امسال را ارائه خدمت  ۲۶  مرکز روزانه آموزشی وتوانبخشی غیردولتی به ۹۷۹ نفر از توانخواهان تحت پوشش با یارانه پرداختی ۱۶۲.۷۴۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال، انعقاد۱۵تفاهمنامه با مراکز دولتی و غیر دولتی درمانی توانپزشکی در سطح استان جهت ارائه خدمات توانپزشکی به تعداد۱۰۰ نفر از توانخواهان، ارائه خدمات کمک هزینه دندانپزشکی تحت بیهوشی به تعداد ۴ نفر از معلولین ذهنی  به میزان     ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بر اساس تفاهمنامه منعقده با دانشکده دندانپزشکی سمنان، پرداخت مبلغ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به تعداد ۴۰۰ نفر از توانخواهان تحت پوشش در زمینه های درمانی و توانپزشکی  از اعتبارات بنیاد مستضعفان، پرداخت مجموعا ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمک هزینه بابت هزینه های اقدامات توانپزشکی، درمانی، اختلالات بلع و تغذیه و دندانپزشکی، اندامهای مصنوعی، هزینه کاشت حلزون و خرید لوازم جانبی به تعداد ۵۷۰ نفر از توانخواهان و خرید  تعداد ۷۸۹۲  وسیله  کمک توانبخشی  جهت توانخواهان دارای معلولیت بینایی، شنوایی و حرکتی و توزیع  در بین آنها  به میزان ۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از اعتبارات بهزیستی  بیان داشتند.

منطقی در ادامه گزارش خود اهم اقدامات دفتربرنامه ریزی ونظارت بر  مراکز توانبخشی مراقبتی را پرداخت مبلغ ۲۰۳.۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال  بابت ارائه خدمت به ۶۳۴ نفر از افراد مقیم  در ۱۱ مرکز شبانه روزی توانبخشی سطح استان( ۲۵۰ نفر ارجاع قضایی هستند)، پرداخت مبلغ ۲۸.۶۶۸.۵۶۰.۰۰۰ ریال  بابت ارائه خدمت به ۳۵۲ نفر از افراد تحت پوشش در ۱۰  مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل (ویزیت در منزل)، پرداخت مبلغ ۲۳.۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال  بابت ارائه خدمت به ۱۳۹ نفر از افراد تحت پوشش در ۳ مرکز ارائه خدمات مراقبت  در منزل، پرداخت  مبلغ ۱۲۹.۸۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال  بابت حق پرستاری به  تعداد ۱۱۱۰ خانواده  دارای معلول، پرداخت مبلغ ۵۲.۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق پرستاری به  تعداد ۳۷۰ فرد دارای  ضایعه نخاعی و پرداخت مبلغ ۱.۰۲۰.۳۷۳.۳۸۰.۰۰۰ ریال مستمری به تعداد ۱۰۹۰۵ نفر از معلولین تحت حمایت عنوان کرد.

مدیرکل بهزیستی استان عملکرد دفتر پیشگیری از معلولیتها و تلفیق اجتماعی را نیز بررسی پرونده   ۱۶۷۳  نفر در ۸ کمیسیون پزشکی تعیین نوع و شدت معلولیت  استان و شهرستان ها با حضور ۶۰ نفر از اعضای کمیسیون مدعو و غیر مدعو از گروه  پزشکان عمومی و متخصص ، روانپزشکان، کارشناسان روانشناس، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، شنوایی شناس و بینایی سنج، اجرای طرح ارتقای توانمندی معلولین و سالمندان  با پرداخت اعتبار   ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت ۱۲۰ نفر از معلولین بینایی، شنوایی و سالمندان در ۵ گروه کاری  در سه شهرستان شاهرود، سمنان و گرمسار با هدف افزایش کیفیت زندگی معلولان و سالمندان و ارتقاء توانایی این افراد از طریق آموزش مهارتهای زندگی، ارتقاء عملکرد زندگی روزمره و افزایش سطح استقلال فردی و همچنین رعایت عدالت و تسهیل دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی در استان، اجرای برنامه تقویت فعالیت های هنری در ۳۴ مرکز روزانه و شبانه روزی توانبخشی غیر دولتی  استان در سه بخش هنرهای تجسمی (درمانی و تکنیکی)، هنرهَای نمایشی (نمایش عروسکی، تئاتر صحنه و تئاتر خیابانی)، کاربرد موسیقی در توانبَخشی در راستای ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی به معلولین عزیز و در جهت تقویت روحیه خود باوری و ارتقاء سطح کیفی زندگی این افراد و با توجه به نقش موثر و ارزشمند هنر در ایجاد ارتباطی هماهنگ و تاثیر گذار، پرداخت ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به تعداد ۲۸ نفر  بابت ارائه خدمات تغذیه ای و درمان بیماران متابولیک فنیل کتون اوری  PKU در سطح استان به منظور پیشگیری از معلولیت و یا تشدید معلولیت آنان ، پرداخت مبلغ۹.۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال  جهت ارائه خدمت به  تعداد ۳۸۰۰ نفر   از افراد  دارای معلولیت روستایی تحت پوشش در   برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه روستایی  CBR  توسط  ۱۱بخش غیر دولتی  با کمک ۳۸ تسهیلگر میانی و محلی و ۴۰۸ شرکای کاری (شوراهای توانبخشی روستایی، دهیاران، بهورزان و...) در پنج مولفه آموزش، سلامت، معیشت، اجتماعی، توانمندسازی و اجتماعی  از جمله خود اشتغالی، یادگیری مهارتها و ارائه وسایل کمک توانبخشی و مناسب سازی، پرداخت مبلغ ۱۰.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به تعداد ۱۴۵۸ نفر از توانخواهان تحت پوشش  بابت کمک هزینه توانمندسازی  در زمینه های مناسب سازی، تحصیلی، ایاب ذهاب و دانشجویی، فعالیت، حمایت و بهره گیری از تعداد ۱۱ انجمن فعال معلولین در سطح استان  به منظور بهره مندی از پتانسیل سازمانهای مردم نهاد، برگزاری جلسات متعدد با معلولین منتخب و نخبه و اعضای انجمنهای معلولین استان، برگزاری اولین جلسه شورای مشورتی معلولین  استان با حضور ۱۲ معلول منتخب، برگزاری دو جلسه   کارگروه حمایت از حقوق معلولین در استان با حضور دستگاههای اجرایی جهت تبیین و دفاع  از قانون جامع حمایت از معلولین  به عنوان متولی اصلی احقاق حقوق  معلولین، بهره مندی  ۳نفر از توانخواهان از خدمات ماده ۱۵ (اختصاص ۳ درصد از سهمیه استخدامی  دستگاههای دولتی به معلولین)، بهره مندی ۲۰ نفر از توانخواهان از خدمات دریافت پلاک ویژه مختص معلولین، بهره گیری ۳۰ نفر از  بستگان  توانخواهان تحت پوشش از مزایای ماده ۶ و۴۴(معافیت از خدمت وظیفه عمومی بستگان معلول)، بهره مندی  ۱۱ نفر از توانخواهان از خدمات ماده ۲۵(معافیت ۵۰درصد مالیاتی حقوق و مزایای اولیای فرد معلول)، بهره مندی  ۱۰ نفر از توانخواهان از خدمات ماده ۲۷(خدمت نیمه وقت بانوان و یا کسر ¼ ساعت کاری آقایان دارای فرزند معلول در دستگاههای اجرایی) و بهره مندی ۳ نفر از توانخواهان از خدمات ماده ۲۸(کاهش ده ساعت کاری شاغلان معلول در دستگاههای اجرایی) برشمردن.

وی در پایان ضمن تبریک و تهنیت روز جهانی و هفته ملی افراد دارای معلولیت به کلیه جامعه هدف بهزیستی استان به ویژه معلولین و تقدیر از اقدامات کلیه دستگاه‌های اجرایی در بخش های دولتی و غیردولتی و پرسنل در بخش های مختلف و شرکای اجتماعی در بهزیستی استان سمنان بمنظور ارائه خدمات مطلوب و ارتقای سطح زندگی فردی و اجتماعی جامعه هدف، رسیدن به اهداف والا در یک مجموعه را همدلی و همراهی کلیه افراد در آن سازمان بیان داشتند.

کد خبر 95698

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد