فراخوان تاسیس و راه اندازی مراکز روزانه و شبا نه روزی کودکان کار و خیابان در شهرستان اهواز

اداره کل بهزیستی استان خوزستان در نظر دارد به منظور شناسایی، جذب، بررسی تابعیت، پذیرش، بازتوانی و پیگیری وضعیت کودکان کار و خیابان به خرید خدمت با استفاده از ظرفیتهای غیردولتی اقدام نماید.

بدین منظور از موسسات حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

-موسسات خیریه (غیر انتفاعی) حقوقی وحقیقی می بایست دارای پروانه تاسیس از اداره کل بهزیستی استان خوزستان باشند. در صورتیکه فاقد پروانه تاسیس از سازمان بهزیستی می باشد ظرف مدت یک ماه نسبت به اخذ پروانه تاسیس از کمیسیون ماده 26 اقدام نماید.

-دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.

-هیچ گونه وابستگی سیاسی و حزبی و اهداف انتفاعی نداشته باشد.

-اولویت با مراکزی می باشد که حداقل ۱ سال سابقه همکاری مثبت در حوزه اجتماعی و مورد تائید معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی باشد.

-دستورالعمل مربوطه را به طورکامل مطالعه وشرایط آن را پذیرفته باشد.

فرآیندهای قابل واگذاری جهت مراکز روزانه:

 • آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی مورد نیاز
 • رصد پرونده های موجود و شناسایی جامعه هدف
 • شناسایی فعال جامعه هدف از سطح شهر و جذب و انتقال
 • اداره مراکز پذیرش اولیه، ارائه خدمات اولیه و غربالگری و اسکان موقت
 • بازدید از منزل ، تکمیل فرم های پرونده و درج گزارشات مکتوب در پرونده
 • توانمندسازی کودک یا خانواده
 • ارائه خدمات تخصصی و ارجاع به مراکز مورد نیاز
 • تهیه و پشتیبانی از سامانه های الکترونیکی طرح

فرآیندهای قابل واگذاری جهت مراکز شبانه روزی:

 • آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی مورد نیاز
 • رصد پرونده های موجود و شناسایی جامعه هدف
 • اداره مراکز نگهداری ، مراکز مادر و کودک
 • همکاری جهت نظارت بر وضعیت کودکان ساکن در مراکز اقامتی
 • اجرای طرح کمکی جهت توانمندسازی و بازتوانی اختصاصی کودک یا خانواده
 • مستندسازی و درج گزارشات در پرونده ها
 • تهیه و پشتیبانی از سامانه های الکترونیکی طرح
 • پیگیری پس از ترخیص به مدت ۲ سال از زمان ترخیص

کلیه موسسات غیردولتی واجد شرایط فوق می توانند به مدت ده روز پس از انتشار فراخوان درخواست خود را به حوزه امور اجتماعی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان اهواز واقع در خیابان ۱۵ غربی کیانپارس تحویل نمایند.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خوزستان

کد خبر 94230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد