۱۲ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۰
شرح وظایف مرکز امور حقوقی

شرح وظایف زیرمجموعه های مرکز امور حقوقی

شرح وظایف مرکز امور حقوقی

اداره املاک و مستغلات

۱- ساماندهی املاک و مستغلات سازمان و بررسی پرونده های ملکی و پیگیری امور مربوطه به مستندسازی املاک و مستغلات سازمان و اجرایی نمودن مفاد ماده ۶۹  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛

۲- نظارت دقیق بر اجرای قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و کلیه ضوابط مرتبط با املاک و مستغلات سازمان بهزیستی؛

۳- تدوین و بازنگری پیش نویس قوانین و آیین نامه ها؛ دستورالعمل ها، بخشنامه ها و کلیه ضوابط مرتبط با املاک و مستغلات سازمان بهزیستی؛

۴- شناسائی و احیاء اموال غیر منقول شناسایی نشده سازمان؛

۵- تشکیل و راهبریِ «کارگروه راهبردی، مدیریت و بهینه سازی املاک و مستغلات سازمان بهزیستی کشور»؛

۶- بررسی مسائل و مشکلات حقوقی مربوط به املاک و مستغلاتِ سازمان و ارائه طریق به ادارت کل بهزیستی استان؛

۷- صیانت، حفاظت، تثبیت مالکیت و نگهداری املاک و مستغلات سازمان بهزیستی؛

۸- برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت شناسایی و حفظ و ثبت اموال غیرمنقول اختصاصی سازمان بهزیستی کشور؛

۹- اقدام و پیگیری اخذ مجوز تغییر کاربری از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و صرفه و صلاح سازمان؛

۱۰- پیگیری اختلافات ملکی فی مابین سازمان و دستگاه های اجرایی در کمیسیون حل اختلافات  دستگاه های اجرایی  مستقر در حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛

۱۱- پیگیریِ طرح و رفع اختلافات املاک و مستغلات با اشخاص حقیقی در مراجع ذیصلاح ؛

۱۲- نظارت و پایش مستمرِ مستند سازی املاک و مستغلات سازمان بهزیستی در کلیه ادارت بهزیستی استان؛

۱۳- راهبری و مدیریت کارگروه  مولدسازی سازمان بهزیستی کشور در اجرای بند هـ تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور؛

۱۴- به روز رسانی مستمر بانک جامع  املاک و مستغلات سازمان بهزیستی کشور؛

۱۵- پیگیری امور مربوط به اموال غیر منقولِ اهدایی به سازمان بهزیستی؛

۱۶- انجام کلیه مکاتبات مربوط  به املاک و مستغلات سازمان بهزیستی کشور؛

 اداره امور  تنقیح قوانین

۱- نظارت بر تهیه، بررسی و تدوین پیش نویس انواع قراردادها ، تفاهم نامه هاو ..... فیمابین سازمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و تطبیق آنها با قوانین و مقررات .

۲- بررسی ، اظهار نظر و جمع بندی نسبت به پیش نویس لوایح طرح ها ، تصویب نامه ها و آئین نامه ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی،‌الحاقی و حذفی در مورد آنها به منظور ارائه به هیات دولت و مجلس.

۳- بررسی و اظهار نظر نسبت به اساسنامه ها و سایر مقررات مربوط به تشکلهای غیر دولتی و تطبیق آنها با موازین و مقررات قانونی و اهداف سازمان.

۴- پیگیری کلیه امور مربوط به سهام سازمان در شرکتهای بورسی.

۵- بررسی و تنظیم متن کلیه بخشنامه های و دستور العمل ها و ضوابط و عناوین مشابه که توسط رئیس سازمان یا سایر مدیران ذیصلاح بعد از تایید واحد حقوقی صادر خواهد شد.

۶- انجام امور مربوط به ابلاغ قوانین و مصوبات هیات وزیران و سایر مقررات مربوط به واحد های سازمانی زیر مجموعه

۷- گردآوری، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مورد استفاده سازمان و ابلاغ به مجموعه ذیربط

۸- مطابقت تنقیح قوانین و مقررات سازمان بهزیستی با سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوانین جاری.

۹- اصلاح قوانین و تعیین ناسخ و منسوخ مقررات سازمان بهزیستی کشور .

۱۰- تهیه پیش نویس و انجام اقدام در خصوص کلیه قراردادهای نمونه (تیپ) ،تفاهم نامه ها و .... در حوزه های مختلف.

۱۱- اخذ و رسیدگی و انجام اقدامات لازم در خصوص اسناد لازم الاجرا مربوط به تعهدات و قراردادهای سازمان

۱۲- انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها و قراردادهای واحد های مختلف سازمان نظارت بر انجام امور مربوط به مزایده، مناقصه، عقد قرارداد با پیمانکاران و واگذاری خدمات پشتیبانی به بخش غیر دولتی و شرکت در کمیسیون های مربوطه و نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران

۱۳- هدایت و نظارت عالی بر اصلاح ماهوی و ساختاری قانون و مقررات اساسنامه و آیین نامه های سازمانی جهت تعیین جایگاه قانونی سازمان و جلوگیری از بروز تداخل در امور و مشکلات و مسائل سازمانی و فراسازمانی.

۱۴- پشتیبانی حقوقی از کمیسیون ها ، شوراها ، مجالس و مجامعی که سازمان بهزیستی کشور عضو آن می باشد.

اداره امور حقوقی و دعاوی

۱- پیگیری و اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا له و علیه سازمان پیگیری رفع اختلافات حقوقی سازمان با سایر دستگاه ها

۲- حمایت های قضایی از مدد جویان سازمان و پیگیری مشکلات آنها در مراجع قضایی و انتظامی (و عند اللزوم معرفی ایشان به کانون وکلای دادگستری جهت اخذ وکیل معاضدتی )

۳- بررسی و اقدام در مورد تقاضای پرسنل سازمان و حمایت قضایی از آنان در رابطه با وظایف شغلی آنها در مراجع قضایی

۴- طرح و تعقیب کلیه دعاوی له و علیه سازمان در زمینه های مختلف در مراجع قضایی (اعم از بدوی،‌تجدید نظر،‌شعب تشخیص دیوان عالی کشور) سازمان بازرسی کل کشور دیوان عدالت اداری، ادارات کار و امور اجتماعی

۵- ارائه اظهار نظرهای حقوقی در خصوص مسائل و امور مورد نیاز سازمان در ارتباط با مجلس

۶- اظهار نظر حقوقی و مشورتی درباره مسائل مورد تقاضای دفاتر تابعه و بهزیستی استانها

۷- ایجاد وحدت رویه عملی در زمینه های مختلف حقوقی در سطح امور حقوقی بهزیستی سراسر کشور

۸- پیگیری اجرای مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین

۹- قیمومت محجورین بی سرپرست و کلیه امور حقوقی مربوط به نصب قیم و پیگیری امور مربوطه

۱۰- پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به گروه های هدف تحت پوشش سازمان و اتخاذ تدابیر کارشناسانه

۱۱- هدایت و نظارت بر فعالیت های حقوقی و قضایی سازمان در چارچوب قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی و حفظ منافع سازمان

۱۲- تهیه متن لوایح قانونی و سایر مقررات و اظهار نظر درباره مسایل امور حقوقی

۱۳- نظارت بر تعقیب دعاوی در مراجع حقوقی و قضایی به نمایندگی از طرف سازمان در مراحل مختلف دادرسی و کنترل امور ثبتی و پیگیری تا مرحله پایانی

۱۴- رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی حسب ارجاع بالاترین مقام اجرایی سازمان

۱۵- تهیه و تنظیم شکوائیه و لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات مطروحه علیه اقدامات و تصمیمات سازمان در دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار و سایر مراجع قانونی

۱۶- اخطار و پلمپ مراکز،‌موسسات و مهدهای کودک که به صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوز فعالیت می نمایند.

۱۷- برنامه های هماهنگی امور آموزش در قالبهای همایش، کارگاه آموزشی و عناوین مشابه برای کارشناسان حقوقی سراسر کشور

۱۸- تعیین موضوعات و الویتهای آموزشی در زمینه حقوقی با همکاری مرکز ارتباطات و تحول اداری

اداره امور قراردادها :

۱ تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد و اخذ تأیییه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه

۲- نظارت بر تهیه، بررسی و تدوین پیش نویس انواع قراردادها ، تفاهم نامه های فیمابین سازمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و تطبیق آنها با قوانین و مقررات .

۳- بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحد ها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی واحد ها با موازین حقوقی و بودجه و مالی

۴- تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها و استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده ( مناقصه ها / مزایده ها )

۵- تهیه چک لیست کنترل کلیه اسناد مناقصه / مزایده ، توزیع اسناد مناقصه و مزایده و تشکیل جلسات توجیهی

۶ – به روز رسانی و درج آگهی های چاپ شده به همراه اسناد در پایگاه ملی مناقصات و سایت مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

۷ – اصلاح فرآیندهای مناقصه و مزایده بر اساس قوانین و مقررات و آئین نامه و آموزش و اطلاع رسانی به واحد ها

۸-  برگزاری مناقصه عمومی ، محدود و مزایده و ترک تشریفات

۹- ثبت کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۱۰- تشکیل جلسات کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه دو مرحله ای

۱۱- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه / مزایده جهت بررسی اسناد و تعیین برنده با مناسب ترین قیمت پیشنهادی

۱۲- ابلاغ صورتجلسات کمیسیون مناقصه / مزایده به واحدهای تابعه جهت انعقاد قرارداد با شرکت /  شخص برنده

۱۳ – ارائه راهنمایی های لازم به رابطین واحدها

۱۴- مکاتبه با امور مالی جهت آزادسازی سپرده شرکت کنندگان که برنده نشده اند و نگهداری سپرده برنده شدگان تا زمان اخذ ضمانتنامه انجام تعهدات

۱۵ – تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه

۱۶ – ارسال اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها همزمان با درج آگهی در روزنامه به اداره بازرسی کل کشور

۱۷- اظهار نسبت به پیش نویس قراردادهای خرید اقلام عمده و فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی و رعایت جنبه های حقوقی و تضامین آنها

۱۸- بررسی دلایل توجیهی و اسناد ارسالی از واحدها جهت برگزاری ترک تشریفات مناقصه و هماهنگی های لازم در رابطه با تشکیل جلسات آن ها

۱۹ – همکاری در شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز

۲۰ – ارائه رهنمود های  فنی به کارشناسان حقوقی استانها

۲۱ – راهبری و هماهنگی ثبت اطلاعات قرادادهای کشور در سامانه مربوطه

۲۲- شرکت در جلسات و سمینارهای مرتبط با وظایف واحد با نظر مقام مافوق و ارایه گزارش های لازم و اظهار نظر در مورد مسایل مطروحه

۲۳ –تهیه پیش نویس نامه های مربوط به قراردادها اعم از کدپیمان ، صدور ضمانتنامه

کد خبر 90876

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =