مقاله | کمپین «هرگز خیلی زود، هرگز خیلی دیر»

کمپین «هرگز خیلی زود، هرگز خیلی دیر» با هدف تأکید بر نقش محوری شناسایی عوامل خطر و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه کاهش خطر برای به تاخیر انداختن و حتی بالقوه پیشگیری از شروع زوال عقل است. این شامل استراتژی‌های کاهش خطر مداوم برای افرادی است که قبلاً تشخیص داده شده‌اند.

World Alzheimer’s Month

Never too early, never too late

The campaign theme for World Alzheimer’s Month 2023 is ‘Never too early never too late’.

The ‘Never too early, never too late‘ campaign aims to underscore the pivotal role of identifying risk factors and adopting proactive risk reduction measures to delay, and potentially even prevent, the onset of dementia. This includes ongoing risk reduction strategies for individuals who have already received a diagnosis.  

There is growing awareness that Alzheimer’s disease and other dementias can start many years prior to symptoms, likewise awareness of the lifelong brain health interventions and choices that can be made. With the global number of people living with dementia expected to triple by 2050, there has never been a more urgent need to understand and respond to the risk factors associated with this condition.  

Campaign materials

Materials for this year’s World Alzheimer’s Month campaign included a refresh campaign toolkit, as well as new, accompanying guides around organising events for awareness raising and fundraisingengaging with the mediaworking with governments and political decision makers and a dementia fact sheet, which are available in English, French and Spanish.

In addition to our main campaign posters and social media cards for World Alzheimer’s Month, we have also made available posters around the individual risk factors for dementia, based off our 12 risk factors for dementia infographic.

Versions of the individual risk factors for dementia, in social media cards form, are also now also available to download.  

World Alzheimer Report 2023

Available on the 21st of September, this year’s World Alzheimer Report will take an in-depth look at risk reduction strategies for dementia. Crafted in a journalistic style and featuring key case studies, the report explores the vital steps individuals can take to mitigate their risk

World Alzheimer Report 2023

The World Alzheimer Report 2023, written in journalistic style with key case studies, will focus on reducing the risk of dementia. The report will examine the drivers behind risk reduction, including lifelong risk reduction and the steps that individuals can take to reduce their risk as well as the role of government in providing population-based systemic changes to promote risk reduction and the importance of dementia research.

موضوع کمپین ماه جهانی آلزایمر 2023 "هرگز خیلی زود هرگز دیر نیست".

کمپین «هرگز خیلی زود، هرگز خیلی دیر» با هدف تأکید بر نقش محوری شناسایی عوامل خطر و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه کاهش خطر برای به تاخیر انداختن و حتی بالقوه پیشگیری از شروع زوال عقل است. این شامل استراتژی‌های کاهش خطر مداوم برای افرادی است که قبلاً تشخیص داده شده‌اند.

آگاهی روزافزونی وجود دارد که بیماری آلزایمر و سایر زوال عقل ها می توانند سال ها قبل از علائم شروع شوند، به همین ترتیب آگاهی از مداخلات و انتخاب های مادام العمر برای سلامت مغز وجود دارد. با توجه به اینکه انتظار می رود تعداد جهانی افراد مبتلا به زوال عقل تا سال 2050 سه برابر شود، هرگز نیاز مبرمی به درک و پاسخ به عوامل خطر مرتبط با این وضعیت وجود نداشته است.

مواد کمپین

مطالب مربوط به کمپین ماه جهانی آلزایمر امسال شامل یک ابزار کمپین تازه و همچنین راهنماهای همراه جدید در مورد سازماندهی رویدادهایی برای افزایش آگاهی و جمع آوری کمک های مالی، تعامل با رسانه ها، کار با دولت ها و تصمیم گیرندگان سیاسی و یک برگه اطلاعات مربوط به زوال عقل بود. به زبان های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی موجود است.

علاوه بر پوسترهای اصلی کمپین و کارت های رسانه های اجتماعی ما برای ماه جهانی آلزایمر، ما همچنین پوسترهایی را در مورد عوامل خطر فردی برای زوال عقل بر اساس 12 عامل خطرزا برای اینفوگرافیک دمانس در دسترس قرار داده ایم.

گزارش جهانی آلزایمر 2023

گزارش جهانی آلزایمر امسال که در 21 سپتامبر در دسترس است، نگاهی عمیق به استراتژی‌های کاهش خطر زوال عقل خواهد داشت. این گزارش که به سبک ژورنالیستی تهیه شده و دارای مطالعات موردی کلیدی است، گام‌های حیاتی را که افراد می‌توانند برای کاهش ریسک خود بردارند را بررسی می‌کند.

گزارش جهانی آلزایمر 2023

گزارش جهانی آلزایمر 2023 که به سبک ژورنالیستی با مطالعات موردی کلیدی نوشته شده است، بر کاهش خطر زوال عقل تمرکز خواهد کرد. این گزارش محرک‌های کاهش خطر، از جمله کاهش خطر مادام‌العمر و گام‌هایی که افراد می‌توانند برای کاهش خطر خود بردارند و همچنین نقش دولت در ایجاد تغییرات سیستمی مبتنی بر جمعیت برای ترویج کاهش خطر و اهمیت تحقیقات زوال عقل را بررسی می‌کند.

دبیرخانه شورای سالمندان استان هرمزگان

ترجمه:مریم علیمرادی

کد خبر 89877

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد