آگهی مناقصه عمومی برون سپاری خدمات مرکز اورژانس ۱۲۳ درسطح استان خوزستان

اداره کل بهزیستی استان خوزستان درنظر دارد که برون سپاری خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳ درسطح استان خوزستان خودرابه شرح زیر برون سپاری نماید.

آگهی مناقصه عمومی شماره :۲۰۰۲۰۰۵۴۹۶۰۰۰۰۰۶

 اداره کل بهزیستی استان خوزستان درنظر دارد که برون سپاری خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳ درسطح استان خوزستان خودرابه شرح اسناد مناقصه ،ازطریق مناقصه عمومی انجام نمایدلذا از موسسات واجدشرایط دعوت بعمل می آیدازتاریخ نشر آگهی به مدت۵ روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی دولت(ستاد)مراجعه نمایند.مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانتنامه بانکی ویافیش واریزی به شماره حساب ۶۴۰۱۰۰۰۰۴۰۵۷۰۳۴۵۰۷۶۱۰۹۲۴ ir نزد بانک مرکزی می باشد.فروش اسناد از تاریخ۱۴۰۲/۰۴/۰۴لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲ وارائه پیشنهادات از تاریخ۱۴۰۲/۰۴/۱۱لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲ به پایان می رسد و زمان بازگشایی پاکتها مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ راس ساعت۱۱ صبح در دفتر معاونت پشتیبانی می باشد . ارائه تنها پاکت تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف) به دبیرخانه اداره کل بهزیستی الزامی است ومناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار می گردد.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان خوزستان

کد خبر 82671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد